Elevhälsan - Saknar skolläkare - vad skall vi göra? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Saknar skolläkare - vad skall vi göra?

Fråga:

Vi har inte haft någon skolläkare senaste 1½ åren dessförinnan
kom det någon läkare från vårdcentralen lite sporadiskt. Det är ont om
läkare så här på landsbygden vad tycker du vi skall göra?


Svar:

Hej Karin!
Det är mycket allvarligt om din kommun inte har en skolläkare tillgänglig. Skolinspektionen har att kontrollera att Skollagen följs i kommunerna, dvs att det finns skolläkarkompetens tillgänglig. Det finns även en Lex Maria-anmälan från 2007 som just avhandlar avsaknad av skolläkare. Jag kan tänka mig att både Skolinspektionen och Socialstyrelsen skulle vara intresserade av att höra på vilket sätt din kommun planerar kring skolläkarinsatsen. Alltså du, eller vem som helst i din kommun, har rätt att ställa frågan till respektive statlig myndighet. De finns ju där för att bistå utifrån ett barnperspektiv!

Det är vårdgivaren som har att ansvara för att verksamhetschefen ser till att den medicinska ledningen finns. Som skolsköterska kan du inte arbeta i vardagsarbetet utan att det finns en medicinskt ansvarig läkare. Denne har att se till att kvalitetskedjan hålls, det vill säga att "rätt elev får rätt insats av rätt kompetens vid rätt tillfälle".

Den som har det medicinska ledningsansvaret har att bevaka att de skolsköterskor som gör olika insatser har både reell och formell kompetens för att utföra insatsen.

Du som skolsköterska kan således egentligen inte utföra något av dina uppdrag utan att det finns en person med medicinskt ledningsansvar. Man kan säga "Ingen skolläkare=ingen skolsköterska" eller: Alltså, vi - Skolsköterskor och Skolläkare - är beroende av varandras kompetenser! Så, vi själva kan inte bära ansvaret att det saknas läkare som kan verka i Skolhälsan. Om det saknas personal så måste frågan "lyftas" uppåt i systemet. Först till närmaste chef. Om ingen effekt av den åtgärden så har du din fulla rätt (och skyldighet utifrån barnkonventionen?) att lyfta frågan vidare till nästa chefsnivå, och till nästa...och till nästa...och slutligen till politisk nivå i kommunen (i samverkan med lokala tidnings- och TVmedia). Att sedan dessutom lyfta frågan till de statliga myndigheter, vilka har till uppdrag att nationellt bevaka barnets rätt till likvärdig Skolhälsa, blir ju naturligt då det är en lagstadgad rättighet för barnet."

Håll fanan högt för våra barns rätt till en likvärdig Skolhälsa!

Hälsningar, Nils

 


Publicerat: 2010-09-21 19:49

Artikeln har visats: 3124 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

MLA  verksamhetschef HSL  hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se