Elevhälsan - Sjukskrivning av elev- vad gäller? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Sjukskrivning av elev- vad gäller?

Fråga:

Jag arbetar som kurator i grundskolan och min fråga gäller sjukskrivning avskolelever. Vad gäller? Vem får sjukskriva? Vart ligger ansvaret? Hur skadet gå till? Skolans roll? Rehabplaner och sånt? Mvh Ulrica B


Svar:Elever blir understundom sjukskrivna från skolstudier av sina behandlande läkare. Det kan röra sig om allt från sjukskrivning från idrottspass pga frakturer, deltid sjukskrivning en period pga pressade sociala/psykiska förhållanden till heltid sjukskrivning pga svåra depressioner.

I arbetslivet avseende vuxna ses behandlande läkares sjukskrivning som en rekommendation där ju Försäkringskassan med förtroendeläkare har avgörande beslut huruvida personen ifråga kan komma att få ekonomisk ersättning - dvs i praktiken beslutar om personen är arbetsför eller ej.

I militära sammanhang bedöms behandlande läkares sjukskrivning minimalt. Där "äger" militärläkaren frågan helt och hållet och ett intyg från behandlande läkare har egentligen ingen praktisk betydelse.

Inom skolväsendet finns, enligt min erfarenhet, inga klara riktlinjer. Det finns inget stöd i varken Hälso- o sjukvårdslag eller i Skollag att skolläkaren kan "styra" inriktning av intyg.

Dåvarande Skolverket (på min förfrågan 2007) anser att "...skolläkare inte har befogenhet att vägra en elev att vara sjukskriven i hemmet..." (ur Skolverket, Dnr 08-2007-1407). Men när det kommer till skolläkarens befogenheter att kunna omformulera behandlande läkares rekommendationer och
anpassa dennes utfärdade intyg till elevens vardag i skolarbetet så är det inte lika klart uttalat utifrån myndigheters perspektiv. Skolinspektionen har i detta avseende som ledstjärna att "...elevens rätt till utbildning så långt som möjligt tas tillvara...", vilket bl a innebär möjlighet för skolläkaren att t ex ha en dialog med sjukskrivande läkare i samråd med elev/vårdnadshavare.

Detsamma gäller ju utifrån att skolläkaren i sig kan sjukskriva elever. Detta anser jag bör göras endast för kort period och framför allt innebära en tydlig behandlingsplan. Det vill säga på samma sätt som man inom företagshälsovården har en tydlig rehabiliteringsplan kring en enskild arbetstagare. Sjukskrivning av elever ska alltid innebära att det finns en behandlande läkare ansvarig och detta bör inte vara skolläkaren då vi ju inte har direkt behandlingsansvar av elever, men skoläkaren ska finnas delaktig i insatsen och agera rådgivare till skolledning.

Nils LundinPublicerat: 2009-02-23 19:25

Artikeln har visats: 19604 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

extra anpassningar  studiedagar  skola  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se