Elevhälsan - Skolläkarkontroll för phimosiskontroll? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Skolläkarkontroll för phimosiskontroll?

Fråga:

Hej!
I vår kommun utför man inte läkarundersökning på 5½ åringar vid BVC (endast BVC sköterskan utför vaccinationen då). Är vi inom skolhälsovården skyldiga att då utföra skolläkarkontroll för pojkar i F-klass/åk 1 med tanke på fimosiskontroll? Flertalet skolsköterskor menar att det är sjukvårdens uppgift. Vet du vad som gäller?

/Stina


Svar:

Hej Stina!

Din undran tangerar ett viktigt uppdrag om ”ansvar”. Inom elevhälsans medicinska del har vi ju inget uppdrag att täcka insatser i en vårdkedja som kanske brister om man inom andra verksamheter gör förändringar. Må så vara om det berör hjärtauskultationer, yttre genitaliabedömningar eller inom den psykiska ohälsosfären.

Vårt uppdrag är ju att skapa förutsättningar så att elevens lärandeprocess optimeras (eller som det omnämns i skollagen ”elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas”) samt att erbjuda hälsobesök med ”allmänna hälsokontroller”.

Så i det sistnämnda kan jag tänka mig att bla en kartläggning av pojkars yttre genitaliastatus kan ingå. Men hur en sådan ”hälsokontroll” genomförs kan ju göras utifrån olika perspektiv, som t ex en kostnads-effektsaspekt, ett föräldraansvarsperspektiv liksom en medicinsk synvinkel.

T ex kan en skolsköterska i ett frågeformulär eller utifrån en checklista samla in föräldrabesked (och lägga ansvaret på en föräldranivå) på vissa frågor som t ex om pojkars testiklar ligger i pungen eller om förhuden är retraherbar. Och i de fall där ett medicinskt säkert besked inte kan fås från föräldrar, kunna erbjuda skolläkarbedömning.

En kostnads-effektaspekt är ju hur skolläkarresursen ska användas på ett optimalt sätt – utifrån ytterligheter att undersöka alla pojkar i förskoleålder för att identifiera trång förhud mot att påverka skolans lärmiljösystem.

Det rent medicinska perspektivet kan belysa huruvida trång förhud hos gossar före 10 års ålder är ett naturligt fysiologiskt förekommande fenomen och inte behöver någon medicinsk insats om det inte finns kliniska symptom på balaniter etc. Och i det perspektivet är ju eventuellt ej nedstigna testiklar ett allvarligare medicinskt problem. Så med gott samvete kan vi lämna pojkars förhud ifred i lågstadieåldern! Men jag vill ändå uppehålla mig ett litet tag till kring pojkar och förhuden eftersom den kommer att spela en stor roll i puberteten och senare. Som läkare på Ungdomsmottagningen möter jag många killar i 20årsåldern som samlat mod i flera år för att beställa tid då de har förhudsproblem, med problem att retrahera förhuden vid erektion (vilket ju bl a gör samlag smärtsamma). Därför är det av stor vikt att elevhälsan fångar upp killar vid hälsosamtalet i Åk 7/8 med att i hälsoformuläret ha en riktad fråga om förhuden till killar (eftersom det inte tas upp spontant vid skolsköterskebesök). Men då också att skolsköterskan vid hälsobesöket vid genomgång av enkätsvaren även belyser frågan om förhuden kan retraheras inte bara i slappt, utan även i erigerat tillstånd. Detta kan möjliggöra att vi kan nå de killar som har förhudsbekymmer i en mycket tidigare ålder innan en trång förhud vid erektion har skapat ett stigma i deras relationskapandet.

Många hälsningar, Nils

P.s Vill du lära dig lite mer om phimosis så kan du läsa en artikel som Nils skrev i PRIMÄRVÅRDENSNYHETER 3-2006 D.s


Publicerat: 2016-08-23 21:50

Artikeln har visats: 5762 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

specialpedagogik  samverkan elevhälsa  tillgängliga lärmiljöer  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se