Elevhälsan - Skolpersonalens bild över elevens besvär stämmer inte överens med föräldrarnas. Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Skolpersonalens bild över elevens besvär stämmer inte överens med föräldrarnas.

Fråga:

Hej!
Har en elev med neurofibromatos. Skolpersonalens och min bild stämmer inte alls överens med föräldrars beskrivning av elevens besvär. Eleven upplevs hämmad och vill väldigt gärna vara med på skolans idrott med allt vad det innebär såsom lagsporter, trapets osv. Vi får ofta meddelanden att eleven inte ska vara med på det ena och det andra pga kraftig smärta och eleven själv uttrycker ingen smärta och vill delta i aktiviteterna. Eleven själv tillfrågas ofta om den haft ont eller andra besvär efter ex friluftsdag/idrott men säger alltid nej. Skolan är medveten om sjukdomens allvarliga förlopp, men känslan av att elevens utveckling hämmas av förälder är mycket stark. Eleven går på högstadiet. Hur ska vi möta detta? Tacksam för råd.


Svar:

Hej!

Denna situation är inte ovanlig på bl a skolarenan.  När föräldrars upplevelser av barnens symptombild inte alltid överensstämmer med  varken barnets eller skol/förskole/fritidspersonalens. Detsamma gäller inom  Hälso- och sjukvården på dess olika vårdinrättningar. Det kan röra allt från  smärtsymptom, andningsbesvär till upprepade frånvaroperioder pga anmäld sjukdom.

Naturligtvis finns där flera orsakssamband till att  föräldrar kan övertolka symptombilder till en, för barnet, negativ  utvecklingssituation. I det sammanhanget är det av vikt att varsamt i dialog med föräldrar föra ett resonemang och lyssna in deras tankar och oro. Skolläkaren  fyller här en viktig funktion och kan dessutom inhämta, efter föräldrasamtycke, bilder från behandlande läkare och andra externa aktörer.

Bakgrundsorsaker kan, som sagt, vara  multifaktoriell. Allt från en obearbetad traumatisk förlossning, svår  spädbarns/förskoleperiod med mycket sjukdom och akuta insjuknanden till  Munchausen by Proxy (inte att förglömma, dock inte sannoliktvis i detta  fall med tydlig sjukdomsbild).
Ju mer inlyssnande och bekräftande vi kan  vara, desto större chans har vi att få en förståelse för hur föräldrarna tänker  och upplever.

Allt för att kunna skapa en förändring som kommer  barnet till godo!

Hoppas att du nu kan känna att ni kan  komma en bit på väg i ert arbete med denna familj!

Hälsningar, Nils


Publicerat: 2013-06-03 17:45

Artikeln har visats: 3546 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk hälsa  Psykologisk motståndskraft  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se