Elevhälsan - Skyldighet att vaccinera Engerix-B ? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Skyldighet att vaccinera Engerix-B ?

Fråga:

Hej!
Har vi i skolan skyldighet att vaccinera Engerix-B om det visar sig att nyanlända inte har antikroppar?


Svar:

Hejsan Tinta!

Din undran gäller vad vi har för skyldigheter gentemot elever i vaccinationsfrågor.

I skolan vaccinerar vi elever med utgångspunkt från smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255). Vaccinationsverksamheten indelas inom vårt nationella vaccinationsprogram i allmänna vaccinationsprogram, som riktas till alla individer; och i särskilda vaccinationsprogram, som är för barn och vuxna i riskgrupper.

I Smittskyddslagen kan man också läsa att den som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen ska erbjudas vaccinationer, som ingår i nationella vaccinationsprogram, av landsting/Regioner.

Och den som omfattas av elevhälsa enligt skollagen (SFS 2010:800) - med undantag för elever i förskoleklassen (vilket i sig ställer till det på vissa håll!) - ska erbjudas vaccinationer, som ingår i allmänna vaccinationsprogram av huvudmannen för elevens utbildning.

Särskilda vaccinationsprogram ingår alltså inte i elevhälsans uppgifter. Det är landsting/Regioner som ansvarar för dessa program (vilka ännu inte är bindande, utan än så länge baseras på rekommendationer) även när det gäller skolelever.

Så, vad är skillnaden då kan man undra?

Jo, det allmänna vaccinationsprogrammet är enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:122) riktat till barn födda 2002 eller senare (utom vaccination mot HPV, som riktar sig till flickor födda 1999 eller senare) och omfattar erbjudande av vaccination mot MPR (nr II) i 6-8 års ålder liksom dTp (nr V) i 14-16 års ålder samt tillkommer att erbjuda HPV i två-dosförfarande till flickor i 10-12 års ålder.

Det särskilda vaccinationsprogrammet omfattar vaccination mot fyra sjukdomar: hepatit B, tuberkulos, influensa och pneumokockinfektion i definierade riskgrupper. Och att erbjuda dessa ingår således inte i elevhälsans åtagande, men vi har att se till att informera elever och vårdnadshavare om möjligheter till vaccination (inom landsting/Region) utifrån riskgruppsfokus.

Så, innan vi börjar fundera över huruvida eleven har antikroppar eller ej mot t ex Hepatit B behöver vi inom elevhälsan tänka ”vänta lite, var börjar och var slutar mitt uppdrag?!”.

Hoppas detta gav lite ljus i mörkret!

Hälsar,

Nils


Publicerat: 2016-03-14 21:02

Artikeln har visats: 3310 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

stress  aktiva klassrum  rörelse i skolan  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se