Elevhälsan - Upprätta handlingsplan med vårdnadshavare angående elev med medicinska bekymmer Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Upprätta handlingsplan med vårdnadshavare angående elev med medicinska bekymmer

Fråga:

Arbetar som skolkurator vid en fristående gymnasieskola.

Bakgrund: Har upprättat en handlingsplan med en elev och dennes vårdnadshavare. Eleven har vårdkontakt gällande ett hjärtfel som man bedömt som mindre allvarligt och att det kanske "växer bort". Uppföljning planerad om ca 4 månader inom vården. Dock så har eleven tidigare åkt ambulans till sjukhuset då hjärtklappning och känslor av panik uppstått. Sjukhuset ska också ha sagt att det kan röra sig om panikångest (kring detta har kontakt med BUP initierats). Således fortfarande inte psykiatrisk kontakt eller diagnos.

Så till frågan: enligt skolsköterska på skolan så får "handlingsplan" inte upprättas av oss i samverkan med elev och vårdnadshavare då det gäller medicinska frågor. ssk menar att handlingsplanen måste utformas av sjukvården.
Vi har tidigare haft samma diskussion kring en myndig elev där handlingsplanen innefattade att förvara och ge eleven akutmedicin vid allergisk reaktion, ngt som jag kan förstå är mer komplicerat utifrån egenmedicin eller inte. Men även här kan jag tycka att det är konstigt att inte få upprätta en handlingsplan i samverkan med den myndige eleven?

Men om förstnämnda elev och vårdnadshavare önskar följande handlingsplan så borde det väl inte vara något problem:

1. Tillkalla ambulans
2. Kontakta vårdnadshavare

Jag ser det som en överenskommelse mellan skola och elev/vårdnadshavare och inte som en insats från elevhälsans medicinska insats.

Tacksam för svar.

Vänligen Daniel M


Svar:

Hej Daniel!

Du beskriver ett fenomen där det är viktigt att ha tydliga direktiv och handlingsramar. Alltså när det rör sig om medicinska bekymmer som ska hanteras på skolans arena.

VId dessa tillfällen är det av vikt att  ramarna är så tydliga som möjligt!
Och då, att som du beskriver en situation där "sjukhuset ska också ha sagt att det kan röra sig om panikångest", som antyder "kan röra sig om" tycker jag inte är tillräckligt tydligt för att veta exakt vilken åtgärd som är optimal för din elev.

I sådana situationer hade jag som skolläkare - med elev och föräldrars mandat -  haft en kontakt med behandlande läkare för att få en tydligare bild av elevens bekymmer samt att få en egenvårdsplan (läs mer om Egenvård i nummer 4/2013 av tidskriften Elevhälsa, Gothia Fortbildning). Dvs vad ska vi på skolan göra när eleven får symptom 1, 2 eller 3. Det är upp till behandlande läkare att bedöma elevens symptombild utifrån elevens vårdbehov. Och ju tydligare en sådan vårdplan är desto tryggare kan vi få våra medarbetare på skolan att känna sig.

Sedan har vi ju, som på vilken offentlig plats som helst, en möjlighet att larma ambulans om en elev får livshotande symptom. Men din beskrivning är inte övertygande att ambulansfärd till sjukhhuset är det som din elev är i främst behov av. Enbart en dialog (och då mest naturligt att skolläkaren har den kontakten) med ansvarig läkare på sjukhuset kan ge en tydligare bild. Och det är viktigt att  behandlande läkare, vårdnadshavare och skola hittar ett säkert samarbete för att egenvården ska fungera optimalt i skolmiljön.

I hopp om att även ni på er skola kommer att finna en god samverkan med berörda personer!

Hälsningar,

Nils


Publicerat: 2014-09-29 19:27

Artikeln har visats: 5003 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Servicebemötande  Säkerhet  Trygghet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se