Elevhälsan - Vaccinationsordination av läkare på vårdcentralen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Vaccinationsordination av läkare på vårdcentralen

Fråga:

Om en skolsköterska inte har mer utbildning än sjuksköterskeexamen vad gäller då för vaccinationsordinationer från läkare på vårdcentral för invandrarbarnen? Får hon utföra dessa vaccinationer själv (de är ju ordinerade av läkare) eller måste hon ta hjälp av annan skolsköterska med formell kompetens?


Svar:

Hej Annica!

Din undran fokuserar på en viktig fråga som en verksamhetschef måste ha total koll på i samband med rekrytering av ny skolsköterskor. Det är en viktig detalj som kan missas i samband med nyanställning, som i slutändan kan bli kostsamt för arbetsgivaren.

För att på egen hand kunna genomföra skolvaccinationsprogrammet (dvs de vaccinationer som erbjuds utvalda elevcohorter) måste den enskilda skolsköterskan vara legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska.

Har man inte endera av de specialistutbildningarna kan inte skolsköterskan på egen hand fullfölja skolvaccinationsprogrammet utan varje individuell elev måste då ordineras sitt vaccin av skolläkaren.

Men, din fråga berör de elever som fallit utanför skolvaccinationsprogrammet. Och så länge det finns en läkarordination på tilltänkt vaccin kan en legitimerad sjuksköterska genomföra den ordinerade vaccinationen under förutsättning att verksamhetschefen för elevhälsans medicinska del har givit sitt godkännande att givna ordinationer utanför den egna förvaltningen kan hanteras såsom givna ordinationer inom egen förvaltning.

Sedan berör du en annan aspekt i själva vaccinationsutförandet – det att genomföra vaccinering tillsammans med en skolsköterskekollega. Här är det också verksamhetschefen som har att beakta både hälso – och sjukvårdslag liksom patientsäkerhetslag med fokus på bl a att "vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador". Ett sätt att försäkra sig om ett kvalitetssäkert omhändertagande av elever i samband med vaccinationer är att  de genomförs av två medicinskt utbildade skolsköterskor med formell kompetens.

Läser du artikeln i Läkartidningen ("Alltför få lex Maria-anmälningar i skolhälsovården" Nr
9/2011)
kan du se att en stor del av lex Maria-anmälningarna – 20% - berörde just vaccinationstillfällen. Så det finns än större anledning att man i respektive kommuner skaffar sig en översikt över hur vaccinationsverksamheten organiseras.

Många kvalitetssäkrande hälsningar,

Nils


Publicerat: 2014-09-07 15:58

Artikeln har visats: 4384 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se