Elevhälsan - Vad innebär det om vi inte kan få en ny skolläkare? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Vad innebär det om vi inte kan få en ny skolläkare?

Fråga:

Vår skolläkare kommer inom kort att gå i pension och det finns ännu ingen efterträdare och ser inget vidare ljust ut med nyrekrytering. Vad innebär det för oss skolsköterskor om vi inte får en ny skolläkare? Vad kan/får vi göra/ inte göra? Vi är mycket oroade över detta och vad det innebär, rent praktiskt och juridiskt för oss. Kan vi tex administrera läkemedel, ge vaccinationer osv?

Från
Mycket bekymrade skolsköterskor


Svar:

Hej "Mycket bekymrade skolsköterskor"! 

Jaaa, och ni har tyvärr anledning att vara bekymrade!

Men, först och främst, ansvaret att bemanna med skolläkare är inte ert!  Det är vårdgivaren (alltså den politiska nämnden) liksom verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insatser (hoppas att er kommun har identifierat den funktionen!) som har att beakta att leva upp till skollagens intentioner med "...tillgång till...skolläkare...". Men sedan är det ju upp till varje skola att tolka lagtexten om just "tillgång till". Samtidigt har ju Socialstyrelsen tillsyn till verksamheten utifrån patientsäkerhet och god vård (så att, typ, "rätt elev får rätt insats vid rätt tillfälle av rätt utbildad personal") och kan då naturligtvis påpeka tydliga risker som t ex om det saknas läkare i elevhälsans medicinska del.

För att få lite mer inspiration, titta gärna in på http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Flygande-tillsyn/Elevhalsa/ där ni kan läsa mer om Skolinspektionens senaste flygande inspektioner på nästan 800 grundskolor i landet. Man konstaterar bl a att "Skolläkare saknas på 2,4 procent av skolorna" vilket ju är helt lagstridigt i sig.

Så vad kan då hända om elevhälsans medicinska del saknar medicinskt ledningsansvarig (läkare, eftersom den funktionen finns omnämnd i Skollagen)? 

Som det uttrycks "Verksamhetschefen får endast bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter om denne har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta. Om verksamhetschefen saknar medicinsk kompetens ska en medicinskt ansvarig utses att fullgöra enskilda ledningsuppgifter". Och redan där måste ju er kommun tillgodose lagens grundkrav. Som t ex vaccinationsinsatsen kan inte genomföras vad gäller att bedöma elevers vaccinationsbehov utanför skolvaccinationsprogrammet. Om er kommun dessutom kanske har en skolsköterska som inte har grundkompetens att vaccinera enligt skolvaccinationsprogrammet så förblir hennes elever ovaccinerade. Än mindre kan skolsköterskan dela ut en värktablett till en elev utan att det finns en ansvarig läkare. Detsamma gäller allt vad gäller "... diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter...".

Så det verkar vara hög tid att "lyfta frågan" till elevhälsans chef då det faktum att en medarbetare går i pension sällan kommer som en överraskning!
Blir ni inte hörda på den nivån så får ni vandra vidare uppåt i er organisation till förvaltningschefen och sist till kommundirektör liksom till den politiska nämnden.
Blir det ändå ingen förändring utifrån en tryggad plan för tillgång till skolläkare så finns alltid Skolinspektion liksom Socialstyrelsen att tillgå i dialog – så länge ni bevarar ett barnperspektiv så har ni allt att vinna för skollagens portalparagraf nämner ju "...ska barnets bästa vara utgångspunkt..."

Hoppas att ni kommer att skönja en lösning!

Hälsningar,
Nils


Publicerat: 2013-11-11 18:19

Artikeln har visats: 2828 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Servicebemötande  Säkerhet  Konflikthantering  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se