Elevhälsan - Vårdnadshavare vill inte att två journalanteckningar följer med vid skolbyte Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Vårdnadshavare vill inte att två journalanteckningar följer med vid skolbyte

Fråga:

Hej!
En vårdnadshavare vill att två anteckningar ur elevhälsojournalen ej skickas med när eleven byter skola. Anteckningarna är inte i direkt följd tidsmässigt. Får man skicka en ofullständig journal där två lösryckta anteckningar klippts bort? Är det bättre att ev endast skicka t ex längd/viktkurvor samt vaccinationsdokumentation och helt utelämna textdelen?

Med vänlig hälsning,
H, skolläkare


Svar:

Hejsan!

Din undran kring huruvida man kan utesluta viss information i informationsöverföring är en viktig fråga, främst ur patientsäkerhetssynvinkel, men även utifrån integritetsaspekter.

Vårdnadshavares medgivande krävs ju alltid när vi ska överföra journaldokumentation mellan olika vårdgivare. Men är det samma nämnd så kan vi överföra informationen utan medgivande,  liksom även mellan olika vårdgivare i samma kommun/landsting (som t ex om kommunala grundskolor och gymnasier ligger i olika nämnder men i samma kommun). Men informationsöverföring till/från friskolor kräver samtycke från elev och/eller dennes vårdnadshavare.

Om det finns journaluppgifter som vårdnadshavare inte önskar ska finnas i journalen äger Socialstyrelsen de beslut som innebär att man tar bort dokumenterad och signerad journaltext. Då ska även eventuella kopierade journalutdrag makuleras hos berörda vårdgivare som kan ha nåtts av de kopiorna (därför är det alltid av vikt att dokumentera i löpande journaltext om eventuell kopiering av journal gjorts, vilka sidor samt till vem kopior delats).

I Patientdatalagen nämner man kring ”patientens inflytande vid sammanhållen journalföring” (där flera vårdgivare delar journaler). Man pekar på att patienten kan motsätta sig att uppgifter görs tillgängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring. Vårdnadshavaren till ett barn kan inte spärra uppgifter om barnet, men barnet själv - i takt med stigande ålder och mognad – kan spärra uppgifter vid sammanhållen journalföring.

Vårdnadshavare har rätt att vägra att journaluppgifter delas till andra vårdgivare, men vi kan i sådana fall inte välja ut vilken del av den löpande texten som ska medfölja som kopior. Men den pragmatiska lösningen, som du föreslår, blir ju att kopiera enbart längd/vikt- och vaccinationsuppgifter. Detta i sig kan ju innebära att mottagande skolsköterska/skolläkare kan undra varför det kommer ett ofullständigt journalunderlag, där vi i så fall endast kan hänvisa till vårdnadshavare.

Din fråga belyser också vårt dokumentationsarbete, där vi i ett kvalitetsutvecklingsarbete kan samla skolsköterskor/skolläkare i dialoger och diskussioner baserade på avidentifierade journalanteckningar för att resonera vilka uppgifter som ska/bör dokumenteras för att kunna ge en patientsäker vård.

 

Hälsningar,

Nils


Publicerat: 2017-01-22 12:02

Artikeln har visats: 3943 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

fysisk aktivitet  Psykisk hälsa  hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se