Elevhälsan - Vem är ansvarig för kompletterande vaccination Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Vem är ansvarig för kompletterande vaccination

Fråga:

Vem är ansvarig för att ev. kompletterande vaccinationer utförs i de fall gymnasieskolan inte får ta del av elevens tidigare skolhälsovårdsjournal?


Svar:

Elevers oklara vaccinationsstatus ställer till stora bekymmer inom Skolhälsan. Många timmar läggs ned på att jaga rätt på vaccinationsuppgifter. Skolhälsan är ansvarig att elever vaccineras enligt skolvaccinationsprogrammet (jmf ”Det är viktigt att skolhälsovården bedömer behovet av kompletterande vaccinationer och planerar för dem” ur Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården, 2004).
Vårdnadshavare ansvarar för att dokumentation av tidigare givna vaccinationer förvaras på lämpligt ställe.
Om man inte känner till grundvaccinationsstatus alls (dokumentation saknas i journaler inom hälso- och sjukvård, liksom att ingen uppgift finns i hemmet) och eleven t ex inte har något minne att ha varit utsatt för några ”klassvisa” sprutor; samt man inte ser något BCGärr (som tecken på att ha utsatts för något slags vaccinationsprogram i utlandet) på eleven så får vederbörande bedömas som icke grundvaccinerad. Under sådana omständigheter har Skolhälsan ansvar för elevens vaccinationer (jmf ”För att korrekt kunna bedöma vilka kompletterande vaccinationer som behövs, måste skolhälsovården analysera tidigare givna vaccinationer. Vid avvikelser från det nationella vaccinationsprogrammet ska skolhälsovården bedöma behovet av kompletterande vaccinationer och planera för dessa” ur Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården, 2004).
Samtidigt noterar man i riktlinjerna att det ser olika ut i landet. På vissa håll har Regioner och landsting ansvar för kompletterande vaccinationer.  Men man poängterar i riktlinjerna att ”Det är viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan olika huvudmän och att det finns lokala riktlinjer för hur olika situationer ska handläggas”.

 


Publicerat: 2008-03-31 21:45

Artikeln har visats: 4920 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

handledning  förskola  skola  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se