Elevhälsan - Vilka syntavlor ska användas och när ska barnet remitteras vidare? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Vilka syntavlor ska användas och när ska barnet remitteras vidare?

Fråga:

Är ny som skolsköterska men har jobbat som sjuksköterska och distriktssköterska i många år. Har frågor ang synkontroller på barn från förskolan och upp till sexan. Vilka syntavlor ska användas? Vilket avstånd från syntavlan till där barnet sitter gäller? Hur mycket får resultatet skilja mellan ögonen innan man skriver en remiss.


Svar:

Hej Anna-Carin och välkommen i ditt nya uppdrag i SHV, vilket jag hoppas du upplever som stimulerande!

Alla rekommendationer av detta slag ska fastställas av verksamhetschefen i SHV på din ort och vara dokumenterade i någon form av PM eller handbok. Vissa detaljer kan ju skilja sig åt utifrån olika lokala rutiner i samverkan med andra aktörer inom t ex sjukvården.

Syftet med våra synundersökningar är ju att först och främst upptäcka amblyopier (synsvaghet), vilket är en synnedsättning som inte går att korrigera med glas. Orsaken till amblyopi kan vara en oupptäckt skelning eller en organisk skada. De flesta av dessa barn upptäcks redan vid kontroller på BVC.

Det vi oftare upptäcker vid våra synundersökningar i SHV är olika slags brytningsfel; främst myopin (närsyntheten. Den kan ju korrigeras med glasögon. De syntavlor som används är BR-bokstavstavlor (dvs BokstavsRader, för elever som kan läsa) respektive KM-bokstavstavla och HVOT-tavla.

Syntavlan behöver placeras i ett belysningsskåp, vilket ska vara placerat så att nedersta raden kommer 120 cm från golvet. Dessutom bör man använda en lapp eller förtäckningsbåge så eleven slipper hålla för ögat med handen som kan ge dimsynseffekt på det ögat som hållits för eller möjliggöra att eleven "kikar mellan" fingarrna på det förtäckta ögat. Avståndet till syntavlan beror av typ av tavla. För BR-bokstavstavlor är rekommenderat avstånd 5 meter medan det för KM-tavlan är 3 meter. HVOT-tavlor finns både för 3 och 5 meters avstånd. KM-tavlan använder sig av 7 bokstäver, CDEFKNV. Med KM- och HVOT-tavlan medföljer också en pektavla där elever kan peka ut bokstäverna. Om synskärpan är 0,7 eller sämre på ett eller båda ögonen brukar man göra om undersökningen efter några veckor. Om kvarstående synskärpa på 0,7 eller sämre remitteras eleven oftast till ögonläkare om eleven är under 8 år; i annat fall till optiker.

Sidoskillnaden får inte vara mer än 2 rader, om så är fallet bör eleven remitteras för bedömning, i samråd med skolläkaren.


Publicerat: 2010-04-25 19:22

Artikeln har visats: 17049 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Säkerhet  Konflikthantering  Trygghet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se