Sök och filtrera

Unga med hög självmordsrisk använder nätet målinriktat

Unga mellan 15 och 25 år använder internet i självdestruktivt syfte mer än befolkningen som helhet. Unga med hög självmordsrisk använder nätet målinriktat. Mediemyndigheten har producerat en informationsfolder om ungas suicidkommunikation på nätet. Häftet Ungdomar och suicidkommunikation – Vad pågår på de digitala plattformarna? (mediemyndigheten.se) bygger på en forskningsöversikt och vänder sig till personal inom […]

Mediemyndigheten

Till materialet