Elevhälsan - Är cannabis bättre än alkohol? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Är cannabis bättre än alkohol?

Fråga:

Som gymnasielärare får jag ofta höra från mina elever att man blir lugn och fridfull av cannabis. Därför är den en mycket bättre drog än alkohol. Hur är det med den saken?


Svar:

Ja, under det typiska cannabisruset är man lugn och avslappnad. Ändå finns det flera studier och fallbeskrivningar av våldsbrott som visar att cannabis inte alls är någon fredsdrog.

Cannabis har uppmärksammats allt mer i samband med våldsamma mord och terrorhandlingar. Tre av de mest omskrivna nyheterna med detta tema i svenska medier under senare tid är Manchesterbombaren Salman Abedi som dödade 22 ungdomar och skadade över 100 under en rockkonsert i våren 2017, den svenske 22-åringen som i maj samma år dödade sin 19-åriga flickvän Tove utanför Hudiksvall samt Rakhmat Akilov som körde ihjäl fem personer med en lastbil på Drottninggatan i Stockholm i april 2017. Dessa gärningsmän var enligt tidningsuppgifter storkonsumenter av cannabis.

En lång rad andra mycket brutala våldsbrott har under senare år utförts av personer som varit kända cannabiskonsumenter.

Ett kanske oväntat samband mellan cannabis och våld beskrivs i en artikelserie i Dagens Nyheter. 100 män som gripits efter väpnade uppgörelser i Sverige 2013 – 2017 har kartlagts. Genomsnittsåldern var 24 år och två tredjedelar av dem var dömda för droganvändning, vilket nästan alltid var cannabis. Det är ofta uppgörelser om lokala cannabismarknader – många gånger små partier – som utlöst skjutningarna.

Allt det här är bara fallbeskrivningar som inte kontrollerats vetenskapligt och inga bevis att cannabis kan leda till aggressioner och våld. Dessutom stämmer det att de allra flesta cannabisrökare blir lugna när det rökt på. En råttstudie bekräftar att påverkan på cannabinoidreceptorerna i hjärnan dämpar aggressivt beteende.

Även alkohol har för det mesta en lugnande verkan. En minoritet blir aggressiva när de druckit, ändå ligger fylleriet bakom en betydande del av våldet i samhället. 

Det finns många förklaringar till detta. En sådan är enligt vissa forskare att både cannabisens och alkoholens lugnande verkan indirekt kan utlösa våldshandlingar. Mekanismen skulle då vara att spänningar släpper och tröskeln sänks för att släppa fram aggressionerna.

 Vad som händer under ett normalt rus är en sak, en annan när ruset går snett eller om brukaren är psykiskt instabil. En tredje aspekt är abstinensfasen och en fjärde är allting runtomkring bruket av cannabis, inte minst det faktum att cannabisrökare i gemen är stora alkoholkonsumenter.

 En holländsk studie från 2006 ville ta reda om drogen ökar aggression och kriminellt beteende hos unga. Data från 5500 12- till 16-åringar undersöktes. Forskarna såg ett tydligt samband mellan cannabis och våld samt även med brottsliga handlingar. Risken ökade ju högre konsumtionen var. Alkohol och regelbunden tobaksrökning var starkt bidragande faktorer.

En systematisk engelsk analys av sex studier med sammanlagt över 2300 personer visar att cannabis kan utlösa mani och öka maniska symtom hos personer med bipolär sjukdom, vilket i båda fallen kan slå över till ilska och våld.

 År 2017 publicerades i tidskriften Psychological Medicine den hittills mest långvariga studien om cannabis och våld. Forskarna ville rensa bort de många bidragande faktorer som försvårat tolkningar av tidigare studier på området. Därför följde man ett stort antal (411) engelska män under mycket lång tid, från 8 till 56 års ålder, och kunde på så sätt få en bättre överblick av försökspersonernas liv. Man mätte förekomst i kriminalregistret för våldsbrott plus självrapportering om våldsbeteende. Slutsatsen var att det finns ”en stark indikation att cannabisanvändning föregår våldsbrott, vilken kan bero på ett möjligt orsakssamband”.

I början på 2017 kom ytterligare en vetenskaplig rapport från USA som förtydligar ett troligt samband. Artikelförfattarna har analyserat 12 mycket omskrivna våldsbrott där gärningsmännen blivit psykotiska eller personlighetsförändrade efter långvarigt bruk av marijuana. Det mest intressanta är kanske att anhöriga till de här personerna beskriver dem som vanligtvis lugna, artiga och beskedliga. Förklaringen kan ligga i THC:s specifika påverkan på hjärnan som kan utlösa psykoser, personlighetsförändring, aggressivitet och paranoia med sjuklig misstänksamhet. Artikelförfattarna varnar för den senaste tidens allt potentare marijuana, inklusive medicinsk marijuana och förordar att man i fortsättningen tar cannabisanvändning med i beräkningen när man utreder våldshandlingar.

Slutligen en alldeles ny kanadensisk studie som följt drygt tusen patienter efter att de skrivits ut från psykiatrisk akutvård. De som fortsatte att röka cannabis hade en starkt förhöjd risk för våldsamt beteende som var större än för dem som fortsatte att dricka alkohol. Förklaringen kan vara att cannabis skadar prefrontala cortex, den del av hjärnan som hämmar impulsivt beteende. Forskarna hittade inget omvänt samband, det vill säga att våldsbenägna personer använder cannabis för att slappna av.


 The New York Times 2017-05-27.

 Expressen 2017-08-12.

 Aftonbladet 2018-01-24.

 Bland annat: http://www.thewire.com/ national/2013/04/dzhokhar- tsarnaev-dealing-drugs/64529/

 Dagens Nyheter 2017-05-15.

 Rodriguez-Arias, M. et al (2013). CB1 cannabionoid receptor-mediated aggressive behavior. Neuropharmacology, 75: 172-180.

 Lewis, D. (2014). Why does alcohol make some people violent?  http://www.abc.au/health/ stories/2014/01/30/3934877.htm

 Alcohol, Violence and Agression (1997). Alcohol, Alert. No 38. https://pubs.niaa.nih.gov/ publications/aa.38.htm

 Ramström, J. (2009). Skador av hasch och marijuana. Statens folkhälsoinstitut. Sid 63-64.

 Monshouwer, K. et al (2006). Cannabis use and mental health in secondary school children Findings from a Dutch survey. The British Journal of Psychiatry 2, 148-153.

 Marwaha, S., Gibbs, M. et al (2015). Cannabis use and mania symptoms; a systematic review and meta-analysis. Journal of affective disorders, 171: 39-47.

 Schoeler, T et al (2016). Continuity of cannabis use and violent offending over the life course. Psychol Med 46(8): 1663-1677.

 Miller, NS. & Oberbarnsheidt, T. (2017). Marijuana and law. Journal of Addiction Research & Therapy, S11: 014.

 Dugré, JR. et al (2017). Persistency of Cananbis Use Predicts Violence following Acute Psychiatric Discharge. Frontiers in Psychiatry, 2017: 8.


Publicerat: 2019-02-11 14:03

Artikeln har visats: 2159 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

lärarhälsa  tillgängliga lärmiljöer  specialpedagogik  
Hitta fler föreläsare här