Elevhälsan - Cannabis som läkemedel? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Cannabis som läkemedel?

Fråga:

Är cannabis verkligen ett bra läkemedel?


Svar:

Nej, växten cannabis är inte ett godkänt läkemedel i ett enda land. Även om så vore är det inget argument att den ska tillåtas för andra syften. Jämför med annan narkotika, till exempel morfin som är oumbärligt inom sjukvården. Som rusmedel är morfin förbjudet.

Cannabis har vissa medicinska egenskaper. Det finns vetenskapliga belägg, om än svaga, att den kan lindra, men aldrig bota, ett fåtal sjukdomstillstånd.  

Den senaste forskningsöversikten om drogens läkande egenskaper kommer från den amerikanska vetenskapsakademin, The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. I rapporten The health effects of cannabis and cannabinoidstar man förutom skadeverkningar även upp den medicinska användningen. Den bygger på alla viktiga studier fram till och med 2016. Slutsatserna är inte uppmuntrande. De terapeutiska effekterna anges i tre punkter och gäller endast för vuxna:

  • För det första mot illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Där är oralt intagna (genom munnen) cannabinoider som är effektiva.
  • För det andra att patienter med kronisk smärta som behandlas med cannabis eller cannabinoider har större chans till en klinisk signifikant (statistisk säker) minskning av symtomen.
  • Och för det tredje minskar kramper vid MS om man tar orala cannabinoider.

”För dessa tillstånd är effekterna av cannabinoider modesta; för alla andra tillstånd som är utvärderade finns ofullständig information för att kunna bedöma dess effekter”, står det i rapporten.

Samma slutsatser kommer man fram till i  ECNN:s rapport (EU:s övervakningscenter för narkotika och narkotikaproblem) som publicerades i december 2018.

Det är alltså cannabinoider,  de ingående beståndsdelarna, inte växten cannabis, det framför allt handlar om.

Två av dessa är THC, den aktiva rusgivande substansen, och CBD (ej rusgivande).

De tveksamma fördelarna ska vägas mot biverkningarna. Dessa är samma som för vilken cannabis som helst eftersom det är samma drog och användningen ofta är långvarig.

På svenska apotek har vi läkemedlet Sativex. , vilket är en munspray som lindrar kramper vid MS och ibland provas mot smärta. Den aktiva substansen i Sativex är nabiximols, en blandning av lika delar av THC  och CBD som är framrenat ur cannabis. Plantan innehåller dock väldigt mycket mer. Sativex är alltså inte samma sak som cannabis lika lite som morfin är samma sak som opiumvallmo.

I USA är Marinol och Cesamet registrerade läkemedel. Båda består av syntetiskt THC i tablettform, men de är inte särskilt populära jämfört med medicinsk marijuana. Förmodligen för att de inte ger något rus.

Det finns också ett läkemedel som bara innehåller framrenad cannabidiol, CBD. Det heter Epidiolex och ordineras till barn med vissa typer av svår epilepsi. CBD är vad man hittills vet en ofarlig substans.

När det gäller "CBD-olja" eller "Cannabis-olja" finns inga tillräckligt välgjorda seriösa studier. Inga sådana produkter är tillåtna i Sverige. 

 Intensiv forskning pågår för att utröna om någon cannabinoid kan nyttjas för behandling av en rad olika åkommor. Det handlar framför allt om att ta fram nya ämnen som liknar THC eller CBD, men har bättre effekter och färre biverkningar, eller ämnen som påverkar enodcannabioidsystemet i hjärnan på motsatt sätt än vad THC gör. Detta har föga med cannabisrökning att göra.

Trots den bristande dokumentationen är det numera tillåtet i många länder att använda cannabis i medicinskt syfte. Även i Sverige fast i mycket liten skala.

Även om cannabis mot all förmodan skulle godkännas som läkemedel är det givetvis inget argument för legalisering av annat bruk.


 The health effects of cannabis and cannabinoids. The current state of evidence and recommendation for research (January 2017). National Academies of Sciences, Engineering and Medicine.

 Som ovan. Sid 4:1.

 Nyberg, F. & Ellgren, M. (2015). Cannabis och cannabinoider. Franck, J. & Nylander, I. (Red.) Beroendemedicin. Studentlitteratur. Sid. 181.


Publicerat: 2019-01-27 20:19

Artikeln har visats: 1818 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk ohälsa  pulsträning  rörelse i skolan  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se