Elevhälsan - Arkivering Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Arkivering

Fråga:

Jag är MLA ansvarig skolsköterska .
I vår kommun skall man nu upprätta ett E-arkiv. Vi har haft PMO datajournal sedan 2011, vilket gör att vi minskat pappersjournaler naturligtvis. En ny arkivarie har börjat i kommunens arkiv och önskar nu att vi drar ut papperskopior på alla PMOjournaler för arkivering, för att det skall finnas tillgängligt?!
Jag motsätter mig starkt detta, då det inte är patientsäkert. Det handlar om 1000tals kopior vilket är orimligt i mina ögon. Risken att något försvinner på vägen är stor. Jag menar att man väl borde upprätta en databas och förvara journalerna där i ex PDF fil. Vad säger lagen och hur har man gjort i andra kommuner? För att dra ut PMO journal skall väl medgivande finnas??


Svar:

Hej!
Jag håller helt med dig om att kravet på att ni ska skriva ut alla journaler från PMO för vidare arkivering i pappersform låter orimligt och otidsenligt. 
Många kommuner som använder PMO har valt att använda tilläggsmodulen PMO Arkiv för avställning av journaler som inte längre är aktuella. 
När de har lagts i den interna arkivmodulen, är de låsta för redigering. 
Vi kallar det arkivering i PMO men det rätta begreppet borde vara Avställning. 
De kommuner jag har pratat med som har den här möjligheten har fått hanteringen godkänd av "sitt" kommunala eller regionala arkiv. 
Precis som du säger finns det risker och nackdelar med att hantera/skriva ut alla era elektroniska journaler på papper. En riktlinje som jag har hört nämnas är att man bör arkivera journaler i den form de upprättades, dvs elektroniskt i ert fall. 
Viktigt att veta är att man också från PMO kan exportera det arkiverade materialet så att ett kommunalt arkiv kan läsa in alla journaler i arkivbeständigt format. (Pdf/a och XML). Detta faktum borde göra att pappershanteringen bedöms som överflödig. 

Så: Ditt förslag om att förvara journalerna i en databas är bra, dessutom finns redan lösningen i din närhet!

Hälsningar,
/Gudrun


Publicerat: 2019-04-03 18:09

Artikeln har visats: 2767 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Servicebemötande  Säkerhet  Konflikthantering  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se