Elevhälsan - BHV-journaler som läses in- till vilken journaltyp? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

BHV-journaler som läses in- till vilken journaltyp?

Fråga:

Hej!
Hur ska vi hantera de BHV-journaler vi läser in elektroniskt? Ska de läsas in i en egen journaltyp eller kan vi läsa in den direkt i elevens EMI-journal?


Svar:

Hej!

En uppskattad funktion i PMO är möjligheten att skicka journaler elektroniskt mellan olika PMO-system och verksamheter.
När barnet skrivs ut från Barnhälsovården kan journalen skickas elektroniskt till den skola där barnet ska tas om hand av Elevhälsan. (Sju landsting i Sverige har den möjligheten men alla har inte valt att aktivera den funktionen). Det vanliga är att skicka en epikris tillsammans med tillväxtkurva och vaccinationer. Inläsningen görs på ett enkelt sätt oftast direkt in i EMI-journalen. När den så småningom ska skickas vidare till en annan skola när eleven flyttar, följer informationen från BHV-journalen automatiskt med om man inte väljer att exkludera vissa moduler eller dokument i exporten.

Ett sätt att undvika detta är att i skolans PMO-system skapa en ny journaltyp för inläsning av BHV-journal.
När journalen från BHV tas emot av en skola kan den läsas in i den nya journaltypen.
Detta innebär att journaltyperna är separerade och därmed inte kommer att kunna exporteras samtidigt.
Man kan fortfarande få en gemensam presentation av innehållet i de båda journaltyperna om man vill, men man undviker risken att importerade BHV-uppgifter automatiskt följer med vid vidare export av EMI-journalen.

Som ofta så finns det olika uppfattningar om hur man ska hantera detta. Det finns kommuner där man menar att det är på BVC man ska ta ställning till vilka uppgifter som ska skickas till skolan (efter samtycke). När det är gjort kan mottagande skola läsa in uppgifterna direkt in i EMI-journalen. Man menar att uppgifterna hör till barnet och ska presenteras i barnets EMI-journal.

En annan uppfattning är att uppgifterna bör separeras och att en inläst BVC-journal inte utan vidare får exporteras vidare till nästa skola.

Innan lagstiftning och regelverk är kristallklart i den här frågan låter vi varje kommun avgöra hur detta ska hanteras inom PMO-systemet.

Alternativ:
1. Läs in en importerad BHV-journal direkt i EMI-journalen.
Nackdel: Man måste eventuellt komma ihåg att exkludera visa uppgifter vid vidare export.

2. Skapa en journaltyp ”BVC-journal” i PMO-systemet och läs in importerade journaler till den.
Fördel: Enkelt separera uppgifterna vid presentation och export.
Nackdel (eller också en fördel): Vidare export av BHV-journalen sker separat.

Kontakta gärna oss för rådgivning och hjälp med konfigurering om ni känner er det minsta osäkra.

//Gudrun Söderlind


Publicerat: 2017-05-08 20:18

Artikeln har visats: 4074 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

sömn  rörelse i skolan  pulsträning  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se