Elevhälsan - Kurators dokumentation/anteckning Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Kurators dokumentation/anteckning

Fråga:

Angående PMO.
Jag är ny som kurator och har inte riktigt landat i hur jag ska använda PMO. Jag vill efter varje samtal skriva ner ganska detaljerade anteckningar om samtalens innehåll, främst för min egen del så jag ska komma ihåg till nästa samtal, om vi har bestämt att följa upp saker osv. Jag har tills nu gjort det i löpande journal men jag har förstått att dessa uppgifter kommer att finnas kvar i framtiden och det känns olustigt med så mycket info där. Hur länge finns de kvar? Dessutom att dessa uppgifter när som helst kan komma att begäras ut av vårdnadshavare eller elev, även lång tid framöver. Visserligen kan de ju sekretessprövas i sådant läge om det skulle vara känsliga uppgifter, men jag känner ändå att jag inte vill ha all denna information som bara är för mitt kom-ihåg där.
Någon nämnde att man kan skriva in dessa typer av anteckningar i "att göra-listan" istället där man ju kan lägga in ett datum då anteckningen försvinner, exempelvis då eleven beräknas sluta skolan. Kan detta vara en lösning för mig? Om journaler begärs ut, behöver då dessa typer av anteckningar lämnas ut i så fall, eller kan jag "skydda" dem som mina?
I så fall tänker jag att jag i löpande journal parallellt endast skriver att elev eller föräldrasamtal har skett och om relevant något kort om innehållet.

Har jag förstått rätt att jag endast skriver i elevakten när det fattats något form av beslut? T.ex. att en remiss har skickats, en insats påbörjas, ett ÅP upprättas, beslut om utredning?


Svar:

Hej!
Kurator har en ganska speciell situation när man dokumenterar då begreppen "minnesanteckningar" eller "arbetsanteckningar" är centrala. Minnesanteckningar görs som personligt kom-ihåg för kuratorn vid det aktuella samtalet och om inget ärende upprättas ska de kunna förstöras. 

Innan man gick över till digital dokumentation hanterades dessa minnesanteckningar på papper som kunde förstöras i efterhand.

I PMO rekommenderar vi att man använder funktionen "Att göra" för den här typen av minnesanteckningar. Funktionen är helt personlig och en anteckning här kan knytas till en elev samt raderas helt när den inte längre är aktuell.

Du skriver att du använder "löpande journal" för dina minnesanteckningar. Frågan är om du menar att du skriver dem i din Professionsakt (Kuratorsakt) eller i Elevakten? (som också har en löpande presentation).

Professionsakten är avsedd för sekretessbelagd information som ska hållas skild från insyn från övriga professioner. Det du skriver här kan inte helt raderas från databasen. Här finns full spårbarhet och versionshantering. 

Det finns dock möjlighet att gallra uppgifter även från kuratorsakten genom att aktivera den gallringsfunktion som släpps i samband med release av PMO 11.1. (Kontakta CGM för mer information om hur den ska användas)

Elevakten är avsedd för Elevhälsoteamets gemensamma dokumentation av ärenden rörande eleverna. All dokumentation här diarieförs och kan inte raderas.

Det är också viktigt att du får tydliga riktlinjer från din kommun för hur du ska dokumentera. Riktlinjerna för dokumentation kan skilja sig åt mellan olika kommuner eftersom det fortfarande finns tolkningsutrymme när det gäller regelverket för kurators dokumentation.

Om ni behöver stöd för att hitta "best practice" för Elevhälsoteamets arbete så har vi duktiga verksamhetskonsulter som kan hjälpa till!


/Gudrun


Publicerat: 2019-11-17 11:56

Artikeln har visats: 2734 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se