Elevhälsan - PMO Elevakten- delad information- uppgifter tillgängliga för alla? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

PMO Elevakten- delad information- uppgifter tillgängliga för alla?

Fråga:

Kan inställningen för Delad information användas mellan Elevakt och Skolhälsovårdsjournalen när det gäller modulen Kontakt?

/Mona


Svar:

Kontakt inklusive kommentar hanteras i PMO som journaluppgift och presenteras i löpande journal precis som andra journaluppgifter. I PMO finns möjlighet att använda funktionen Delad information mellan valda journaltyper/akter. Det betyder att information i en modul kan göras synlig i en annan journaltyp för en profession med behörighet till informationen. Frågan gäller huruvida modulen Kontakt får/bör delas mellan Skolhälsovårdsjournal (EMI) och Elevakt (EHT)

Jag ställde frågan vidare till Staffan Olsson och fick ett tydligt besked:

”Man kan inte utan sekretessprövning och lagstöd lämna ut uppgifter om en patients medicinska status till annan personal  i skolan. Det kan ju t.ex. tänkas att en patient återkommande behöver träffa en skolsköterska för att diskutera viktiga frågor eller återkommande har ont i magen eller andra besvär. Lika litet som att detta kan göras tillgängligt för samarbetspartners inom t.ex. vuxenpsykiatrin (sjukvård, socialtjänst, arbetsförmedling m.fl.) kan det lämnas ut i skolan, barn har rätt till samma sekretesskydd som vuxna. 

För att uppgiften om en patient ska kunna röjas för andra utanför elevhälsans medicinska insatser fordras a) att det står klart att uppgiften kan röjas utan men eller b) att ett samtycke ges eller c) att nödsituation för liv eller hälsa föreligger eller d) bestämmelsen i OSL 25:13 a kan tillämpas som innebär att sköterskan/läkaren vid en myndighets medicinska elevhälsa får lämna en uppgift till andra vid skolmyndigheten om det krävs för att en elev ska få nödvändigt stöd. I sistnämnda fall ska ett samtycke först efterfrågas från patienten och/eller vårdnadshavare, beroende på den unges ålder och mognad. Min klara uppfattning är alltså att besöken hos sköterska/läkare inte ska göras tillgängliga för andra på skolan, en bestämd huvudregel.”

Slutsatsen blir att funktionen Delad information inte bör användas mellan Skolhälsovårdsjournal (EMI) och Elevakt.


Publicerat: 2016-03-03 19:30

Artikeln har visats: 3660 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk hälsa  Psykologisk motståndskraft  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se