Elevhälsan - PMO- vi har olika journaltyper. Kan rektor ha en egen journal? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

PMO- vi har olika journaltyper. Kan rektor ha en egen journal?

Fråga:

Jag undrar vilka regler som gäller angående PMO? I vår kommun har vi skolhälsovårdsjournal,kuratorsjournal, rektorsjournal samt elevakt. Är det mot lagen att ha en journal (dokumentationsforum) för rektorerna då de inte har journalplikt? Tanken med rektorsjournalen är att rektorerna ska kunna dokumentera kring elevärenden som inte övriga i elevhälsan ska läsa. Elevakten är tänkt som gemensamt forum där övriga elevhälsan behöver ta del av beslut etc. Vad gäller? Ska rektorer dokumentera i PMO över huvudtaget? /B


Svar:

Hej!

Vi har flera exempel på kommuner där rektor dokumenterar viss sekretesskyddad information i en egen professionsakt i PMO. Samma hantering är vanlig när det gäller kurators anteckningar under pågående utredning som ofta dokumenteras i en egen kuratorsjournal, medan resultatet (eller en sammanfattning av det) sedan presenteras och dokumenteras i Elevakten.

Vi har också exempel på kommuner där man har valt att inte separera rektors dokumentation från övrig information i elevakten. Här menar man att all information i ett elevärende ska framgå i elevakten som hela teamet har tillgång till.

Utgångspunkten för en journaltyp i PMO är att den hanterar medicinsk journalinformation i enlighet med HSL och PdL. Därför är det självklart att skolsköterska, skolläkare och psykolog ska journalföra i behörighetsskyddade journaltyper. PMO hanterar dock även annan typ av dokumentation än medicinsk, varför begreppet ”journaltyp” kan vara något missvisande. Vi brukar säga ”tänk verksamhet” när vi ska beskriva en journaltyps möjligheter till behörighetsstyrning för våra skolkunder. Många elevhälsoteam använder idag Elevakt för EHT:s gemensamma dokumentation och professionsakter för specifik dokumentation. Vi låter varje verksamhet/kund själv välja om man vill skapa och anpassa journaltyper för några eller alla yrkesgrupper och verksamheter som arbetar i systemet.

I PMO finns fr.o.m den senaste versionen (7.0) en helt ny Elevakt (modulen heter Elevhälsans ärenden) som stöder elevhälsans dokumentation och rektors kontroll på pågående elevärenden och åtgärdsprogram. Den är just nu under utvärdering av Göteborgs stad och beräknas innehålla komplett funktionalitet för ärende- och möteshantering under hösten 2016.

/Gudrun


Publicerat: 2016-06-01 21:46

Artikeln har visats: 6010 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

verksamhetschef HSL  MLA  medicinska insatser  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se