Elevhälsan - Psykologjournal och Elevakt Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Psykologjournal och Elevakt

Fråga:

Vi använder idag PMO som journalsystem och har under senaste året börjat använda modulen elevakt för gemensam dokumentation i ärenden. Nu har vi funderingar kring vilka professioner som bör ha tillgång till att läsa elevakten och det som finns dokumenterat däri, detta med tanke på den starka sekretess som finns mellan EMI och övrig elevhälsa. Hur ska lagtexten tolkas för detta kring ärenden i elevakt; ska alla professioner kunna gå in på aktuella elever och se dokumentation i elevakt? Jag arbetar som skolpsykolog och funderar kring var jag bäst dokumenterar sammanfattande bedömning och rekommendationer för anpassningar i skolan efter en psykologisk utredning? Önskvärt utifrån psykologgruppens perspektiv vore att detta dokumenterades i elevakt så att exempelvis rektor och specialpedagog kan se och återgå till detta vid arbete kring eleven och för att resultatet av en utredning ska hållas levande och följa med eleven genom skolgången vid behov. Dokumenteras det bara i psykologjournalen blir det en väldigt begränsad tillgång för professioner som har nytta av informationen i arbetet kring eleven. Finns det dock ett hinder för oss i psykologgruppen att skriva detta i elevakt när EMI har tillgång till elev-akten också? Det är inte med automatik som EMI alltid är inkopplade på ärenden som psykolog arbetar i?

Tacksam för svar!
Skolpsykolog


Svar:

Hej!

I PMO finns alla möjligheter att styra behörighet och tillgång till olika typer av information inom EMI respektive Elevhälsans övriga insatser. 

Detta görs genom att kombinera enheter, användare, roller, professionsakter/journaltyper så att man uppnår den behörighet som ska gälla för den aktuella verksamheten/organisationen.

I nomalfallet dokumenterar skolsköterskan och skolläkaren till exempel i en EMI-journal där informationen är skyddad och inte tillgänglig för någon annan profession än de som ingår i EMI.

Elevhälsoteamets gemensamma arbete dokumenteras i de ärenden som kan upprättas för en elev. Informationen i respektive ärende sammanställs i elevens Elevakt till vilken behörighet också kan styras så att endast de som ingår i skolans Elevhälsoteam har behörighet att få tillgång till informationen här.

Här finns dock också behov för respektive profession av att kunna föra anteckningar med högre sekretess som inte ska göras tillgängliga för hela teamet. Då upprättar man en professionsakt (t.ex psykologjournal, rektorsakt, kuratorsakt) för den typen av dokumentation. 

Vanligtvis väljer till exempel psykologen att dokumentera sina utredningar i sin Psykologjournal som ingen annan har behörighet till, och därefter skriva en sammanfattning (efter att ha inhämtat samtycke till att det är ok) i Elevakten, eller endast göra en notering om att utredningen är genomförd.

Vilken behörighet som ska gälla inom Elevhälsoteamen och mellan professionerna definieras och sätts upp i PMO av huvudmannen/systemägaren. Som tidigare sagts så är tolkningarna olika av hur behörigheten ska styras och i grunden är det ju elevens bästa som ska styra informationsflödet med respekt för integritet och sekretess förstås.

Vissa huvudmän tolkar lagstiftningen så att skolsköterskan inte ska ges behörighet till Elevakten.  Detta kan hanteras i PMO till exempel genom att man skapar en egen enhet för EHT-teamet där skolsköterska och skolläkare inte har behörighet att logga in. Därmed har man inte heller behörighet till de akter som knyts till enheten.

I PMO finns således stöd för de scenarier Staffan beskriver, men vi vet också att skolsköterskan ofta har en central roll i Elevhälsoteamens arbete varför vi låter varje PMO-kund bestämma hur behörigheten ska sättas upp utifrån hur arbetet ska organiseras inom Elevhälsan.

/Gudrun

Se gärna även en annan fråga med samma svar men också med svar från både Staffan Olsson och Jens Alm, Prorenata.


Publicerat: 2020-06-01 09:12

Artikeln har visats: 1994 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

särskilt stöd  konsultation  skola  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se