Elevhälsan - Registrering med tillfälliga personnummer Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Registrering med tillfälliga personnummer

Fråga:

När vi registrerat elever med tillfälligt personnummer och därefter läst in dessa elever igen men med riktigt personnummer, så har det ibland resulterat i att några av våra elever av misstag har fått två journaler. Hur ska vi åtgärda detta på bästa sätt?


Svar:

Olika kommuner kan ha olika regler för hur de tillåter registrering av elever med icke fullständiga personnummer. Kommunernas elevadministrativa system genererar ofta ett internt tillfälligt personnummer, men dessa är inte nationellt unika. Vissa kommuner rekommenderar journalföring i pappersjournal till dess att eleven fått ett riktigt personummer. Andra kommuner har andra riktlinjer. Om man manuellt skapar digitala journaler för dessa elever med endast födelsedatum (endast sex siffror) riskerar man att vid en senare uppdatering av elevregistret skapa dubbla journaler när eleven fått sitt fullständiga personnummer.

I PMO finns en särskild funktion för hur man kopplar ihop dubbelregistrerade journaler. Sök på ”Dubbelregistreringar” i användarmanualen (F1) och följ anvisningarna och därefter är det möjligt att arkivera/radera den journal som ska upphöra med hjälp av PMO:s arkiveringsmodul. Det finns även en tilläggsmodul i PMO som kan användas för att slå ihop journalerna. Har man råkat få dubbla journaler i CGM J4 är det möjligt att beställa en sammanslagning via support.

Vilka möjligheter det finns i andra system kan jag inte svara på – men kontakta din journalleverantör med din fråga. Det är viktigt att märka upp både den felaktiga journalen och den som fortsatt ska användas så att det inte finns någon risk att man fortsätter dokumentera i båda.


Publicerat: 2015-06-26 09:40

Artikeln har visats: 4054 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk hälsa  stress  hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se