Elevhälsan - Skolsköterskans EHT-anteckningar Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Skolsköterskans EHT-anteckningar

Fråga:

Vi har nu infört digital elevakt i PMO där alla professioner i elevhälsan på skolan har tillgång. Alla har även en professionsakt. Nu har fråga kommit upp om skolsköterskan kan vara sekreterare vid EHT eller elevmöten där flera professioner deltar och då skriva i elevakten. Skolsköterskan skriver sitt individuella arbete hälso- och sjukvård i EMI journalen och har sekretess mot övriga i elevhälsan. Hindrar det att skolsköterskan skriver EHT anteckningar som sparas digitalt i PMO och skriver och är sekreterare i elevakten vid möten? Där handlar det ju om övergripande arbete och beslut som fattas av rektor. Blir det automatiskt en journalanteckning så fort skolsköterskan ”håller i pennan” och då blir fel att skolsköterskan skriver anteckningar i elevakten?
Mvh Sara skolsköterska


Svar:

Hej Sara!

Skolsköterskan kan utan problem agera sekreterare på EHT-möten och spara minnesanteckningarna i Elevakten.

Precis som du skriver använder skolsköterskan sin EMI-journal för sin dagliga dokumentation som regleras av HSL. När hon i egenskap av deltagare i ett EHT-team ska skriva mer generella anteckningar i ett ärende, påverkas inte EMI-journalen utan dessa sparar hon i den gemensamma ytan för EHT-teamet: Elevakten.

2019-03-15
Efter att frågan med svaret har publicerats så har det inkommit synpunkter 

Gudrun Söderlind och Staffan Olsson har fått varsin liknande fråga. Eftersom deras svar har skapat lite förvirring så har båda skrivit ett förtydligande. 

Här kan du läsa Staffans fråga svar med hans förtydligande

Förtydligande från Gudrun Söderlind

Skolsköterskan är i de flesta skolor deltagare i EHT-teamet och närvarar därför vid möten som avhandlar elever och ärenden där hon är involverad.

  • Hon arbetar i ärenden på uppdrag av rektor och tilldelas bland annat insatser av olika slag, till exempel att initiera och genomföra en medicinsk utredning.
  • Själva utredningen ska sedan dokumenteras i EMI-journalen och är förstås sekretessbelagd i enlighet med HSL och PDL.
  • Det faktum att hon har genomfört en utredning kan skrivas in i ärendet i elevens elevakt så att rektor har möjlighet att följa upp vad som är gjort och inte gjort i ett ärende.
  • Jag baserar mitt svar på information vi har inhämtat från jurister, mängder av användare/kunder samt våra egna verksamhetskonsulter som har bred och djup kunskap om elevhälsans arbete.
  • Det kan säkert vara så att lagstiftningen kan tolkas på olika sätt, men utgångspunkten i de flesta resonemang runt detta är att man arbetar tillsammans för elevens bästa och då måste man få prata med varandra i aktuella ärenden.

Det kan vara så som Staffan säger, att det kan vara olämpligt att skolsköterskan agerar sekreterare på EHT-möten, men jag har svårt att förstå det så länge hon håller isär vad som ska dokumenteras i EMI-journalen och vad som kan sägas rörande ett psykosocialt eller pedagogiskt elevärende.

Mitt svar på sköterskans sekreterarroll baserades på att det rent tekniskt inte finns någon risk för att mötesanteckningar hamnar i EMI-journalen med någon automatik.

Hälsningar
Gudrun Söderlind
Publicerat: 2019-03-15 00:00

Artikeln har visats: 4074 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

rörelse i skolan  Psykisk ohälsa  digital stress  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se