Elevhälsan - Sekretessexpert: Staffan Olsson Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Sekretessexpert: Staffan Olsson

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Terminens alla kvällsföreläsningar i landet för Centrum För Fortbildning (CFF) hittar du längre ner i texten.

Staffan Olsson bor sedan 1973 i Södertälje. Efter studentexamen 1966 och ekonomexamen 1971, utbildade han sig till gymnasielärare. Mellan 1980 och 2002 var han lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Numera  föreläser och författar han i en egen regi. Kontakta honom gärna vid behov av fortbildning på staffanolsson45@gmail.com

Böcker

Staffan är även författare till flera böcker. Den senaste,"Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola", utkom i ny upplaga  2019. Boken "Personlig assistans i LSS- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt" kommer i bredare version riktad till all LSS-personal sommaren 2020.

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

En ny upplaga i juni 2019.  

Tystnadsplikt och sekrtess är inte enkelt.   Vad får jag säga och lämna ut? Vad säger lagarna och när styr etik och moral? 

I Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola klargör författaren dessa frågor, bland annat med stöd av JO-uttalanden och domar. Boken innehåller många konkreta exempel direkt hämtade ifrån förskolans, fritidshemmets och skolans värld. Utgångspunkt tas i den offentlig­hetsprincip som ger gott utrymme för bland annat yttrande- och meddelarfrihet. Skolmyndigheters och den fristående förskolans och skolans tystnadsplikt och sekretess behandlas också, inklusive de regler som styr elevhälsan. Vårdnadshavares insynsrätt i frågor som gäller det egna barnet och begränsningar i denna rätt beskrivs utförligt.  Läs mer och köp på Adlibris

 

LSS i praktiken- Sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt

Denna bok behandlar frågor om sekretess och tre olika rapporterings- och anmälningsplikter i LSS, både i allmän och enskild regi. Lex Sarah, lex Maria och anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa beskrivs utförligt. Även andra ansvarsfrågor tas upp liksom frågor om bemötande, etik/moral samt brukarens och personalens rättigheter. Boken har en praktisk och konkret inriktning med många diskussionsfrågor och exempel som gör innehållet lätt att förstå. Den är väl lämpad för personalgrupper att studera gemensamt.LSS i praktiken riktar sig främst till all personal verksam i LSS/SoL samt till brukare och deras anhöriga. Den passar dessutom utmärkt för olika utbildningar inom socialt arbete och social omsorg.Lagstiftningen är uppdaterad till och med första halvåret 2020. Boken är en utvidgad och starkt omarbetad upplaga av Personlig assistans i LSS - sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt.

Läs mer och köp på Adlibris

Staffan Olsson-Kurser och föreläsningar

mer info och anmälan via www.fortbildning.se            

Om ett barn far illa

  • Västerås 22 september 16.15-19.15  

Staffan har även skrivit en artikel i följande skrift:

Gothias bok Elevhälsa nr 2/2013, Tema Etiska frågor i vardagen (PDF)

Läs mer om Gothias produkter på: https://www.gothiafortbildning.se/omraden/elevhalsa
Senaste besvarade frågorna

Vårdnadshavare motsätter sig att känsliga uppgifter överlämnas vid ansökan om tilläggsbelopp

Frågor utifrån din bok "Sekretess och anmälningsplikt..."

Sekretess i ett skol- och huvudmannaöverskridande kränkningsärende

Kan en vårdnadshavare begära ut sitt barns NPF-utredning, utan att skolan behåller en kopia?

Efter anmälan till socialtjänsten begär vh ut alla anteckningar från skolan. Kan jag med hänsyn till eleven neka?

Specialkost av medicinska skäl - hur hantera bifogad information från elevhälsan?

Informera övriga kollegor om en gjord orosanmälan till socialnämnden?

Får elevens namn finnas med på ansökan om handledning av psykolog

Förbereda elever inför besök hos skolsköterskan

Hur överlämna dokumentation mellan kuratorer vid skolbyte?

Alla frågor och svar
Du måste logga in för att kunna fylla i formuläret. Är du ej registrerad redan kan du registrera dig här.
annonser

Föreläsare

Ämnen

lärarhälsa  Psykisk ohälsa  tillgängliga lärmiljöer  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se