Elevhälsan - Sekretessexpert: Staffan Olsson Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Sekretessexpert: Staffan Olsson

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och frågor om samverkan och ansvar i förskola, skola, socialtjänst och sjukvård. I snart 35 år har han föreläst och utbildat all slags personal.

Staffan Olsson är född 1945, uppvuxen i Östersund och sedan 1973 bosatt i Södertälje. Efter studentexamen 1966 i Östersund och akademisk examen i Umeå 1971, utbildade han sig till gymnasielärare. Mellan 1980 och 2002 var han lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Numera  driver han föreläsnings- och författarverksamhet i en egen enskild firma, "F: a Staffan Olsson Utbildning och Sekretess". Kontakta honom gärna vid behov av fortbildning på staffanolsson45@gmail.com

Böcker

Staffan är även författare till flera böcker. Den senaste,"Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola", utkom i ny upplaga  2019. Boken "Personlig assistans i LSS- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt" utkom 2011.

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

En ny upplaga i juni 2019.  

Tystnadsplikt och sekrtess är inte enkelt.   Vad får jag säga och lämna ut? Vad säger lagarna och när styr etik och moral? 

I Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola klargör författaren dessa frågor, bland annat med stöd av JO-uttalanden och domar. Boken innehåller många konkreta exempel direkt hämtade ifrån förskolans, fritidshemmets och skolans värld. Utgångspunkt tas i den offentlig­hetsprincip som ger gott utrymme för bland annat yttrande- och meddelarfrihet. Skolmyndigheters och den fristående förskolans och skolans tystnadsplikt och sekretess behandlas också, inklusive de regler som styr elevhälsan. Vårdnadshavares insynsrätt i frågor som gäller det egna barnet och begränsningar i denna rätt beskrivs utförligt.  Läs mer och köp på Adlibris

Personlig assistans i LSS: sekretess, rapportering och anmälningsplikt

Denna bok behandlar frågor om tystnadsplikt/sekretess och tre olika rapporterings- och anmälningsplikter i LSS-verksamheten, både i allmän och enskild regi. Även andra ansvarsfrågor tas upp. Lagarna och deras tillämpning klargörs med många diskussionsfrågor och praktiska exempel, som gör texten konkret och lätt att förstå.

Läs mer och köp på Adlibris

Skolledaren i fokus

Rektors uppdrag är mångfasetterat, komplext och utmanande. I en snabbt föränderlig och globaliserad värld behöver skolledare hantera styrsystem med stundtals motsägelsefulla värden. Kraven på öppenhet ökar också utåt mot samhället och inåt mot den egna organisationen. Den här boken (antologi) erbjuder kunskap som hjälper ledare att orientera sig själv och medarbetarna i skolan och är ett stöd för det praktiska arbetet i vardagen. Staffan Olsson medverkar i boken med ett kapitel om offentlighet och sekretess.

Läs mer och köp på Adlibris

Staffan Olsson-Kurser och föreläsningar

Staffans kvällsföreläsningar hösten 2019 för Centrum För Fortbildning, se mer och anmäl på deras hemsida www.fortbildning.se

Ansvarsfrågor i förskola, skola och fritidshem

 Örebro 2019-10-22  16:45-19:45  

Kalmar 2019-11-12  17:00 –20:00 

Visby 2019-12-03  17:00-20:00  

Stockholm 2019-12-09   17:00-20:00 

Sekretess och tystnadsplikt 

Jönköping 2019-11-13  18:00-21:00  

Gävle 2019-11-19    16:30-19:30  

Karlstad 2019-11-21  16:00-19:00

Om ett barn far illa 

Växjö 2019-10-24   17:30-20:30 

Malmö 2019-11-07    17:00-20:00

Västerås   2019-11-11 16:15-19:15  

Staffan har även skrivit en artikel följande skrift:

Gothias bok Elevhälsa nr 2/2013, Tema Etiska frågor i vardagen (PDF)

Läs mer om Gothias produkter på: https://www.gothiafortbildning.se/omraden/elevhalsa

Debattartikel i Lärarnas Tidning maj 2017 

http://lararnastidning.se/ge-forskolebarnen-mer-an-sarskilt-stod-light/
Senaste besvarade frågorna

Sekretess som hinder vid skolans utredningar?

Kan en vårdnadshavare neka sitt barn att läsa sin egen journal?

Pedagog anmäler min oro till soc och lämnar ut mina personuppgifter-rätt eller fel?

HPV-vaccination- föräldrarna är inte överens

God man begär ut gamla handlingar från särskolan

Vårdnadshavare begär ut alla anteckningar från kurator

Behövs skriftligt godkännande av vårdnadshavare inför hälsobesök?

Kuratorskontakt på skolans inrådan- behövs föräldrakontakt innan?

Har en fristående skola skyldighet att ta reda på vem som är vårdnadshavare?

Måste samtycke inhämtas för samtal med advokat?

Alla frågor och svar
Du måste logga in för att kunna fylla i formuläret. Är du ej registrerad redan kan du registrera dig här.
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk hälsa  Psykologisk motståndskraft  
Hitta fler föreläsare här