Elevhälsan - Familjehemsplacerad elev- måste biologiska föräldrar informeras om tex föräldramöten eller vaccinationer? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Familjehemsplacerad elev- måste biologiska föräldrar informeras om tex föräldramöten eller vaccinationer?

Fråga:

Skulle vilja ha klarlagt vad som gäller när ett barn är familjehemsplacerat. Vi har ett formulär där familjehemmet skrivit sina namn i rutan för moder och fader. Skolan har egentligen inga uppgifter alls på de biologiska föräldrarna. Har kollat med folkbokföringen och de biologiska föräldrarna står som vårdnadshavare. Alltså måste det då vara en frivillig placering om jag har fattat allt rätt.

Min fråga är hur skolan gör med all information som går hem till föräldrarna som tex. vaccinationstillstånd, föräldramöten, m.m. Har vi en skyldighet att även skicka detta till de biologiska föräldrarna samtidigt som till familjehemmet?
MVH
Rose-Marie


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-22)

Hej Rose-Marie,
En liknande fråga har jag tidigare svarat på. Det svaret finns via länk efter mitt svar till dig.

När barnet är placerat med samtycke ska de föräldrar som är vårdnadshavare ges möjlighet till inflytande över sitt barns skolgång. De ska inbjudas till utvecklingssamtal, få information om barnets skolgång m.m. Självklart måste även familjehemmet få den information de behöver för det placerade barnet. Ni måste alltså i kontakt med vårdnadshavarna höra deras egen inställning när det gäller deras medverkan i barnets skolgång och behov av information. I många fall fungerar kontakten bra mellan familjehemmet och vårdnadshavarna. Då skulle det kunna vara möjligt att få till stånd trepartsmöten, där skolan träffar både vårdnadshavarna och familjehemsföräldrarna. För detta behövs förstås ett samtycke från vårdnadshavarna.

Även vid en frivillig placering kan svåra problem finnas i vårdnadshavarnas situation - psykiska, sociala, droger, kriminalitet m.m. Men i och med att de fortfarande är vårdnadshavare har de ett kvarvarande ansvar för sitt barn och det ansvaret ska de ges möjlighet att ta. Då behöver de få information. Barnet får alltså sitt vardagliga stöd i familjehemmet samtidigt som det juridiska ansvaret och bestämmanderätten åvilar vårdnadshavarna, de biologiska föräldrarna. Er uppgift i skolan blir att hitta sådana lösningar som gör att barnets skolgång stöds i nära kontakt med såväl familjehem som vårdnadshavare.

Här kan du läsa svaret på en liknande fråga

Hälsningar från Staffan


Publicerat: 2010-10-04 21:34

Artikeln har visats: 6154 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Servicebemötande  Konflikthantering  Säkerhet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se