Elevhälsan - Förvaring av psykologutredning Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Förvaring av psykologutredning

Fråga:

Står det någonstans om hur psykologutlåtande ska förvaras?
Jag vet att elev och föräldrar "äger" utredningen men finns det några regler som t.ex säger att en kopia inte får förvaras i skolhälsovårdsjournalen?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-19)

Ett psykologutlåtande är en hälso-och sjukvårdshandling och en psykolog är journalföringspliktig när hon/han vårdar, behandlar eller som i detta fall undersöker en patient. Journalen ska förvaras skyddad ifrån insyn av obehöriga, lämpligen inlåst i ett brandsäkert skåp. I den nya patientdatalagen som kom 2008 har bevarandetiden för journalhandling utsträckts från minst 3 till minst 10 år efter det att sista uppgiften fördes i journalen.

Det är inte lämpligt att förvara en psykologutredning i en skolhälsovårdsjournal av det skälet att sekretess gäller mellan skolhälsovård och skolpsykolog med nuvarande lagstiftning. Psykologens journalhandlingar ska därför  behandlas och förvaras separat om inte ett patient- och/eller vårdnadshavarsamtycke finns att förvara en kopia i t.ex. skolsköterskans journal..

Hälsningar från Staffan  

 


Publicerat: 2009-01-26 19:53

Artikeln har visats: 5610 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

MLA  hälsa  medicinska insatser  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se