Elevhälsan - Journalist begär ut en allmän handling- vad gäller? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Journalist begär ut en allmän handling- vad gäller?

Fråga:

Vad gäller när en journalist begär ut en anmälan till socialtjänsten från en kurator på gymnasieskola?
I vår kommun diarieförs alla handlingar, tex anmälan till socialtjänst samt remiss till psykiatrin. I diariet syns att det är tex en anmälan, men inte vem det gäller. Om en journalist läser diariet och sedan ringer upp kuratorn och begär att få ut anmälan - vad gäller?
Vi har fått besked att vi ska avidentifiera anmälan och sedan lämna ut den till journalisten, vilket känns märkligt. Borde inte anmälan i sin helhet vara sekretesskyddad och varför lämna ut den i avidentifierat skick...ofta är det ju på en liten ort lätt att identifiera en person på ganska lite uppgifter som kan tyckas oskyldiga när man avidentifierar.

Tacksam för klargörande svar på denna fråga!

Kurator på en gymnasieskola i liten ort


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej kurator.
En anmälan till socialnämnden är förstås hemlig och därför gör ni rätt i att diarieföra den kopia ni arkiverar hos er- alla hemliga allmänna handlingar ska ju registreras vid en skolmyndighet. Det är i och för sig sant att en hemlig handling i många fall kan lämnas ut om den individ handlingen gäller säkert kan avidentifieras. Men en journalist som begär ut anmälan från er vet sannolikt precis vilken elev det handlar om. Därför ska ni förstås avslå en sådan begäran och hänvisa till sekretessen i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 23:2. Precis som du skriver blir det särskilt svårt på mindre orter att lämna ut handlingar av detta slag, eftersom "alla känner alla". Beskedet om att ni ska avidentifiera och därefter lämna ut stödjer jag alltså inte. Finns en möjlighet att den som begär ut anmälan kan identifiera den elev anmälan gäller hindrar alltså sekretessen att  den lämnas ut.

Jag har själv flera gånger begärt ut avidentifierade hemliga handlingar från olika svenska skolor. Då är det en annan sak och jag kan inte alls identifiera de elever det handlar om. Men en sådan avidentifiering måste vara absolut säker och hundraprocentig.

Hälsningar från Staffan


Publicerat: 2010-03-28 17:43

Artikeln har visats: 8485 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

samverkan elevhälsa  specialpedagogik  Psykisk ohälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se