Elevhälsan - Kamerabevakning i skolan Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Kamerabevakning i skolan

Fråga:

Jag har nyligen börjat arbeta på en skola där de har kameraövervakning i korridorerna, hur funkar det med sekretessen? Får skolan "fånga elever på bild" som kommer i förtroende till mig?

Med vänlig hälsning
Elin, skolkurator


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-22)

Hej Elin,

Det är en het fråga du ställer. Datainspektionen har många gånger haft anledning att framföra kritik mot skolor då kameraövervakningen (som numera i lagstiftning benämns kamerabevakning) blivit alltför påträngande och intensiv. Att bevaka korridorer och entréer till t.ex. sköterskor och kuratorer är inte acceptabelt förstås.

2018 kom den nya svenska kamerabevakningslagen. I den, som kompletterar GDPR, regleras kamerabevakning både på platser dit allmänheten har tillträde och andra platser. Tillstånd fordras vid bevakning i skolor och för att få ett sådant tillstånd krävs att intresset av att bevaka väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid brottslighet i skolor kan tillstånd ibland ges för att bevaka elevskåp eller andra begränsade områden där brott kan förekomma, men tillstånd för bevakning av områden där elever frekvent rör sig, t.ex. i uppehållsrum, är mycket svårt att få. 

Kamerabevakningslagen kan du finna här: https://lagen.nu/2018:1200

 Läs mer om den lagen via Datainspektionens sida  https://www.datainspektionen.se/vagledningar/kamerabevakning/

 I senaste upplagan av min bok "Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola", Studentlitteratur 2019, skriver jag om GDPR och kamerabevakning i skolan i ett helt nytt kapitel.

Hälsningar från Staffan


Publicerat: 2014-06-05 13:48

Artikeln har visats: 6411 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk ohälsa  samverkan elevhälsa  lärarhälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se