Elevhälsan - Kamratstödjare på EVT? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan Olsson svarar

Kamratstödjare på EVT?

Fråga:

Hej!
På vår skola har vi en kvinna som jobbar på ett mycket bra och framgångsrikt sätt som/med kamratstödjare. Eftersom hon är oerhört framgångsrik i sitt sätt att jobba och nå vissa elever skulle vi vilja ha med henne på vissa av våra EHT-möten där vi ser att behovet finns. Vad säger lagen om detta- är det ur sekretessynpunkt möjligt?
MVH
R-M, Skolsköterska


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej R-M!

Jag förutsätter att kamratstödjaren redan idag verkar inom skolan, antingen genom att vara anställd där eller via ett uppdrag av annat slag, oavlönat eller avlönat.

Kamratstödjaren har i dessa fall tystnadsplikt och omfattas av samma bestämmelser som t.ex. en lärare, enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 23:2. Skulle ni bedöma att kamratstödjaren behövs i olika elevvårdande sammanhang (vid EHT, EHM) är det fullt möjligt för henne att delta där för att ge eller ta iformation. Till EHT kan gruppen eller rektor bjuda in de som anses vara viktiga då en viss elev diskuteras. Varje deltagare vid mötet har sin egen tystnadsplikt och jag hoppas att kamratstödjaren är medveten om sin egen. Kanske har hon också undertecknat en sekretessförbindelse som klargör reglerna.

Vid EHT och i elevhälsoteamet har du som skolsköterska en särskilt stark tystnadsplikt genom att skolhälsovården är en självständig verksamhetsgren i skolan. Det bör du noga tänka på då du informerar andra; ett samtycke behövs som huvudregel. Men för övriga deltagare är det mer fritt att röja uppgifter, för varandra och även för dig, på etiskt rimlig grund.

Staffan

 


Publicerat: 2009-10-12 17:30

Artikeln har visats: 3899 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

utfrysning  handledning  utveckling  
Hitta fler föreläsare här