Elevhälsan - Kan man mejla personnummer till kommunens arkiv Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Kan man mejla personnummer till kommunens arkiv

Fråga:

Vi har just flyttat skolhälsovårdsjournalerna från en skolsköterskemottagning, där vi haft ett journalarkiv som vi skolsköterskor gemensamt haft tillsyn och även ansvarat för. Nu flyttas journalerna över till kommunens journalarkiv. Min fråga är då: Hur gör vi när vi vill ha journaler från arkivet? Kan vi maila en förfrågan med fullständigt personnummer? Är detta korrekt i sekretesshänseende?

Birgitta


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-03)

Hej,
Det faktum att det i arkivet finns en journal för en elev med visst personnummer är knappast i sig en särskilt känslig uppgift. Däremot kan jag se att en bättre lösning är att ringa in en begäran i stället för att mejla. Man bör i princip vara försiktig med att ange okrypterade patientuppgifter i digital brevväxling av det slag du nämner. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar den frågan. Kanske är patientjournalen sökbar även på födelsenummer och då kan ju den förfrågan utan problem ställas till arkivet i digital form.
Och skulle journalen sedan överföras till er digitalt eller vissa uppgifter ur den så fordras kryptering när detta sker via öppna servrar. Statens skolinspektion har fått kritik av Datainspektionen när de skickade många sidor känsliga handlingar till Uddevalla kommun. Det beslutet byggde på tidigare PuL men nya GDPR är minst lika stark.  Kritiken kan du läsa via den här länken.

Hälsningar från Staffan


Publicerat: 2013-01-26 16:20

Artikeln har visats: 6566 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

hälsofrämjande och förebyggande  extra anpassningar  särskilt stöd  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se