Elevhälsan - Kan vårdnadshavare neka till att pedagogisk kartläggning i förskolan lämnas över till skolan Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Kan vårdnadshavare neka till att pedagogisk kartläggning i förskolan lämnas över till skolan

Fråga:

Hej!
Kan en vårdnadshavare neka att en pedagogisk kartläggning lämnas över från förskolan till skolan?

Specialpedagog inom förskolan


Svar:

Hej specialpedagog,
jag förutsätter att din fråga gäller ett överlämnande från förskolan, inte förskoleklassen. Ibland blandas dessa begrepp ihop.
Det är oklart om sekretess och tystnadsplikt gäller mellan förskola och skola i samma myndighet eller under samma fristående verksamhets huvudman. Skulle de uppgifter som överlämnas vara av det slaget att de omfattas av sekretess/tystnadsplikt så bör man därför vara försiktig och i första hand utgå ifrån ett samtycke från vårdnadshavarna. Även om sekretess/tystnadsplikt inte gäller vore det oetiskt att överlämna en omfattande pedagogisk kartläggning mot vårdnadshavarnas vilja. 
I förskolan finns inga kunskapskrav. En pedagogisk kartläggning bör därför inte fokusera i frågor om barnets sena utveckling eller andra individuella svårigheter. Men i och med att vårdnadshavarna aktivt bör delta när kartläggningen görs kommer även deras uppfattningar sannolikt att finnas spårbara i dokumentet.
Ett exempel på en pedagogisk kartläggnings innehåll i förskolan framgår av den lathund som Ystads kommun har tagit fram, bifogas (pdf). Min uppfattning är alltså att ett dokument av detta slag enbart ska överlämnas till förskoleklassen med stöd av ett vårdnadshavarsamtycke. Man får inte heller glömma att barn utvecklas mycket snabbt och i olika riktningar i 5-6-årsåldern, vilket innebär att en pedagogisk kartläggning i vissa fall sannolikt skulle kunna ge mottagande personal en förutfattad och kanske felaktig bild av barnet.


Hälsningar
Staffan


Publicerat: 2021-06-12 22:45

Artikeln har visats: 717 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Servicebemötande  Säkerhet  Trygghet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se