Elevhälsan - Kurators anteckningar- Hur länge ska de sparas? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan Olsson svarar

Kurators anteckningar- Hur länge ska de sparas?

Fråga:

Hejsan!
Jag jobbar som skolkurator på en grundskola sedan drygt en termin tillbaka. Jag funderar på hur länge jag kan spara mina minnesanteckningar? Jag har dem för min egen skull och vill absolut inte att jag ska tvingas lägga dem i elevmappar (arkiv) efter en viss tid.

Vänliga hälsningar
P


Svar:
Hej P 
Om du arbetar på en kommunal grundskola blir de anteckningar du sparar efter samtal eller i andra sammanhang  s.k. allmänna handlingar. Någon exakt tidsgräns för detta finns inte. De ses som upprättade av dig och förvarade och får definitionsmässigt status av allmänna handlingar. Men möjlighet finns att inom kort tid efter det att tillfälliga anteckningar gjorts förstöra dessa om de inte behövs.
När får en allmän handling gallras? Svaret är att det ska framgå av den dokumenthanteringsplan som finns för skolans område i kommunen. Vissa skolhandlingar bevaras och slutarkiveras normalt i de flesta kommuner utan att alls gallras, t.ex. elevhälsans patientjournaler och åtgärdsprogram. Andra får gallras t.ex. "vid inaktualitet" eller efter ett visst antal år. Allt detta ska framgå av ovan nämnda plan. 

Skulle anteckningar göras av en kurator vid ärendehandläggning ska dessa anteckningar fogas till ärendet om de tillför ärendet sakuppgifter. Då gallras dessa anteckningar samtidigt som ärendedokumentationen i sin helhet gallras.
Ta alltså reda på vad som anges i er dokumenthanteringsplan om olika slags anteckningar som du för. Ta reda på om något nämns där om kurators anteckningar  när de görs vid s.k. faktiskt handlande och inte vid ärendehandläggning, där ett beslut ju normalt ska fattas. För att gallring ska få ske av dina sparade anteckningar måste det finnas stöd för detta i lag eller kommunala bestämmelser, annars ska anteckningarna slutarkiveras oavsett om man önskar det eller inte. 

Hälsningar från
Staffan


Publicerat: 2018-02-27 22:10

Artikeln har visats: 4366 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

hälsa  sömn  fysisk aktivitet  
Hitta fler föreläsare här