Elevhälsan - Rektors sekretess vid elevstödjande verksamhet Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Rektors sekretess vid elevstödjande verksamhet

Fråga:

Hej!
Jag undrar över vilken sekretess som rektorn har att förhålla sig till? I de fall rektorn arbetar med ett ärende inom ramen för den särskilt elevstödjande verksamheten i övrigt så förstår jag att uppgifterna omfattas av sekretessen i 23 kap. 2 § andra stycket OSL.

Däremot undrar jag över vilken sekretess som rektor har att iaktta då han/hon får kännedom om vissa uppgifter som finns hos exempelvis psykolog eller specialpedagog?

Då ett ärende om särskilt stöd startas får ju i allmänhet rektor en mängd uppgifter från olika delar av elevhälsan. Omfattas uppgifterna då av det svagare skyddet i andra stycket så fort de så att säga "överlämnas" till rektor eller omfattas de fortfarande av det starkare skyddet i första stycket trots överlämningen av information?
T


Svar:
(Svaret uppdaterat 2019-06-27)
Hej T
Som du helt riktigt nämner är huvudbestämmelsen för rektor OSL 23:2, st. 2. När rektor får del av uppgifter av känsligt slag via elevhälsans personal innebär detta inte att rektor får den strängare sekretess/tystnadsplikt som dessa befattningshavare har utan behåller sin egen. Men skyddet för dessa känsliga uppgifter garanteras även hos rektor, trots de svagare bestämmelser som hen har. I och med att uppgifterna kommer från elevhälsan ska rektor förstå att de förtjänar ett gott skydd.
 
Skulle någon, t.ex. en rektor, vara chef för elevhälsan kommer chefen i den rollen att omfattas av samtliga de bestämmelser om tystnadsplikt/sekretess som den underställda personalen har. Men en sådan chef ska förstås inte ha mer insyn i t.ex. psykologers eller kuratorers förhållanden än vad som är nödvändigt utifrån chefens uppdrag och arbetsuppgifter.
 
 Hälsningar från Staffan

Publicerat: 2012-03-17 20:06

Artikeln har visats: 7376 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

digital stress  stress  sömn  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se