Elevhälsan - Rekvirera egen journal- kan gymnasieelev själv underteckna rekvisitionen? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Staffan Olsson svarar

Rekvirera egen journal- kan gymnasieelev själv underteckna rekvisitionen?

Fråga:

Hej! Gör jag rätt när jag tolkar det som att mina elever själva, utan vårdnadshavares underskrift, kan skriva under blanketten för att jag ska få rekvirera deras journal från grundskolan. Jag arbetar med gymnasielever, dvs. elever äldre än 16 år.
Hälsn. skolsköterska Göteborg.


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-11-06)

Hej skolsköterska i Göteborg,

I normalfallet kan en patient själv begära att få läsa sin patientjournal på plats, begära ut en kopia av den eller samtycka till att den ska få rekvireras. Några undantag finns dock. I vissa extrema fall kan en anmälare som är omnämnd i journalen förtjäna skydd, i ett annat fall kan uppgifter om en patient själv, nog främst inom psykiatrin, behöva skyddas. En tredje möjlighet kan vara att känsliga uppgifter om närstående finns i en journal. I dessa fall måste en sekretessprövning göras innan journalen i sin helhet lämnas ut,  För en gymnasieelev torde dessa undantag mycket sällan förekomma och då kan patienten/gymnasieeleven själv skriva under rekvisitionen.

Hälsningar

Staffan


Publicerat: 2017-03-22 15:37

Artikeln har visats: 3230 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

utanförskap  anpassningar  självkänsla  
Hitta fler föreläsare här