Elevhälsan - Sekretess mellan lärare och skolkurator Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Sekretess mellan lärare och skolkurator

Fråga:

Var i offentlighets- och sekretesslagen kan jag hitta hur sekretessen mellan lärare och skolkurator ser ut? Eller hur ser den ut?

MVH Helena


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-08-02)

Hej Helena,

Bestämmelsen om sekretess för en kurator och en lärare återfinns i OSL 23:2. I dess första stycke talas om sekretess för elevhälsans psykosociala insats (skolkurator) och i det andra stycket om sekretess i det elevstödjande arbetet (bl.a. lärare). Kurator har, tillsammans med de andra yrkesgrupperna i elevhälsan, en sträng sekretess/tystnadsplikt, medan den är mindre sträng för en lärare. Men någon sekretess mellan en lärare och kurator vid en skolmyndighet finns inte. Uppgifter dem emellan kan lämnas om det behövs för arbetets skull, d.v.s. efter ett etiskt övervägande. 

Bestämmelserna om sekretess hittar du lätt på nätet, prova t.ex. denna länk  www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400 

Jag kan tillägga att vid en friskola gäller tystnadsplikt för en kurator och lärare enligt SkolL 29:14, stycke 2. Även vid friskolan kan uppgifter lämnas mellan kuratorn och läraren när det behövs för arbetet.

Hälsningar från Staffan


Publicerat: 2015-01-20 21:26

Artikeln har visats: 23370 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

hälsa  medicinska insatser  sekretess  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se