Elevhälsan - Skolhälsovårdens sekretess i den nya skolagen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Skolhälsovårdens sekretess i den nya skolagen

Fråga:

Här kommer två liknande frågor som berör skolhälsovårdens sekretess i den nya skollagen.
Fråga 1
Hej
Skulle vilja ha klarläggande ang skolhälsovårdens sekretess utifrån nya skollagen hälsar Lillemor

Fråga 2
Hej!
Undrar hur skrivningen ser ut i nya skollagen när det gäller skolsköterskans/skolläkarens sekretess. Blir fundersam eftersom skollagen inte tidigare styrt skolhälsovårdspersonalens sekretess.

Mvh Anna


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-22)

Hej Anna och Lillemor
Riksdagen tog beslutet om en ny skollag 21 juni 2010. Lagen började dock inte tillämpas förrän vid halvårsskiftet 2011.

I skollagen sammanförs tystnadspliktsbestämmelserna för enskild förskole - och skolverksamhet i en gemensam bestämmelse i 29 kap 14 §. För skolhälsovården vid friskolan gäller dock tystnadsplikt/sekretess enligt patientsäkerhetslagen, i 6 kap. 12-16 §§.

I den nya skollagen regleras inte skolhälsovårdens sekretess/tystnadsplikt. Det regeringen föreslog och som alliansen i majoritet i riksdagen beslutade var att göra en ändring i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) i 25 kap. 13 a §. I denna nya paragraf sägs att "Sekretessen enligt 1 § (d.v.s. hälso- och sjukvårdens huvudbestämmelse, min kommentar) hindrar inte att en uppgift om en enskild lämnas från sådan elevhälsa som avser medicinsk insats till annan elevhälsa eller särskild elevstödjande verksamhet i övrigt inom samma myndighet, om det krävs att uppgiften lämnas för att en elev ska få nödvändigt stöd."

Genom denna bestämmelse behövs inte alltid som idag ett samtycke från patienten eller dennes anhöriga när en skolsköterska röjer uppgifter för annan skolpersonal vid den egna skolmyndigheten. Vid friskolan får bestämelsen inte utnyttjas.

Men flera saker är viktiga att tänka på när skolhälsovården (eller som det nmera heter- elevhälsans medicinska insats) lämnar uppgifter till andra med stöd av denna bestämmelse: 1) Ett samtycke måste alltid sökas först, 2) Uppgiften måste vara mycket viktig just för att eleven ska kunna få ett stöd som också är nödvändigt, och 3) Uppgiften får men måste inte lämnas ens i dessa fall. Det är ni skolsköterskor eller skolläkare som slutligen ska avgöra. Dessutom måste naturligtvis varje utlämnande av uppgifter antecknas i patientjournalen, även det faktum att samtycke inte lämnats.

Jag har i debatten varit mycket kritisk till denna förändring. Den urholkar ju ett tydligt skyddsområde i skolan som gäller hälso - och sjukvårdsuppgifter till annan personal som inte har samma stränga tystnadsplikt. Dessutom finns en stor risk att bestämmelsen missuppfattas så att skolsköterskor alltför ofta lämnar ut sådana uppgifter som inte uppfyller kraven för att lämna ut. Läs gärna mer om min kritik i det debattinlägg jag skrivit och som finns publicerat här på Elevhälsan.

Intresset för den här frågan är mycket stort. Utan goda kunskaper är risken stor att göra övertramp.

 

Hälsningar från Staffan

 

 


Publicerat: 2010-09-10 06:04

Artikeln har visats: 19516 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk hälsa  Psykologisk motståndskraft  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se