Elevhälsan - Tre frågor -sekretess inom EHT - team och annan personal Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Tre frågor -sekretess inom EHT - team och annan personal

Fråga:

Jag är ny som skolkurator och har en del funderingar kring sekretessen.
1. Om jag som kurator delar information med övriga i elevhälsoteamet, betyder det då att den information jag lämnar blir deras, och därmed att de kan lämna denna vidare utifrån sina sekretessbestämmelser? Andra i teamet kan vara psykolog och skolsköterska som har sträng sekretess, men även speciallärarare, lärare, fritidspedagog etc. Eller har alla deltagare i ett elevhälsomöte automatiskt en mer sträng sekretess?
2. Jag har läst att protokoll från en elevvårdskonferens är offentliga, gäller samma för elevhälsomöten? Är det enbart beslut som är offentligt, eller även diskussionen/underlaget för beslutet?
3. En kurator jag känner menar att när en kurator berättar något gällande en elev för en annan personal på skolan, så följer kurators sekretess med den informationen - dvs den andra anställde (ex en lärare) får en sträng sekretess gällande denna information. Detta har jag inte kunnat läsa mig till någonstans eller hört på andra håll och undrar därför om det verkligen kan stämma?
Tack på förhand, mvh Camilla


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-03)

Hej Camilla,

Här kommer svar på dina tre frågor:

1) Varje befattningshavare har att följa sina sekretessregler. Skulle en sköterska få veta något av dig eller du som kurator något av sköterskan så faller denna information in under era respektive regler. Och skulle andra på skolan, t.ex. en rektor eller lärare finnas med vid ett elevhälsomöte så skyddas det dessa får veta svagare, utifrån deras sekretess som idag inte är lika sträng som den elevhälsans personal har. Däremot har en specialpedagog eller speciallärare samma stränga regler som t.ex. en kurator.

Sköterskan och läkaren har den strängaste sekretessen i och med att deras verksamhet sägs vara en egen och självständig verksamhetsgren. Därför måste dessa som huvudregel få ett samtycke för att lämna ut information till andra i skolan. Men skulle de informera får de som tar del av uppgifterna inte en strängare sekretess. Dock bör de vara försiktiga med att sprida uppgifterna vidare, eftersom de kommer från en befattningshavare med sträng sekretess.

2) Protokollen från elevhälsomöten är inte offentliga men besluten är det.  Det torde ändå vara sällsynt att elevhälso- eller disciplinära beslut fattas vid sådana möten.

Sekretess vid en skolmyndighet gäller i inte för beslut i ärenden som avser särskild elevstödjande verksamhet, tillrättaförande (d.v.s. disciplinära ärenden) och avskiljande/avstängning av elev. Det innebär alltså att ÅP är offentliga liksom t.ex. ett beslut om särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång i grundskolan. Men bara de kortfattade besluten är offentliga, inte själva utredningen.

3) Den här frågan har jag svarat på redan i fråga nummer 1. Sekretessen följer inte med till någon annan befattningshavare.  

Hälsningar från Staffan


Publicerat: 2013-01-08 22:50

Artikeln har visats: 12766 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

utveckling  ledningssystem  medicinska insatser  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se