Elevhälsan - Vem är tillsynsmyndighet över skolkuratorer? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Vem är tillsynsmyndighet över skolkuratorer?

Fråga:

Det är svårt att hitta vilka lagar som gäller för skolkuratorer. Om en förälder inte är nöjd med ens arbete och vill ha
det granskat, hur går man tillväga då? Vem är tillsynsmyndiget över skolkuratorer?
Mvh C.L


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej C.L.
Varje kurator i skolan lyder naturligtvis under skollagstiftningen, t.ex. skollagen och diverse förordningar. Dessutom finns ett tjänstefelsansvar för de kuratorer som verkar hos det allmänna, d.v.s. i kommunala, landstings- eller statliga skolor.

Är en kurator legitimerad psykoterapeut finns en journalföringsplikt i de sammanhang där denna kurator vårdar, behandlar eller undersöker människor, men det är sannolikt mycket ovanligt med psykoterapeuter på skolområdet. Och den som brister i sin journalföring kan klandras av IVO.  

Skulle en kurator bryta mot sin tystnadsplikt finns ett straffansvar i den delen, förstås. Dagsböter eller  fängelse i högst 1 år blir straffet om inte brottet är att se som ringa. Ofta utdöms även skadstånd.

En kurators insatser kan självklart granskas och kritiseras av Statens Skolinspektion, som är tillsynsmyndighet för skolan. Och en kurator i allmän tjänst kan dessutom klandras av Justitieombudsmannen om hon/han i sina åligganden bryter mot lagar eller förordningar.

Tillsynsmyndighet för skolan är alltså främst Statens Skolinspektion. Men även allmänna domstolar eller förvaltningsdomstolar kan granska skolors tillkortakommanden när det gäller brottsliga handlingar ellerolika andra brister, t.ex. att inte lämna ut allmänna handlingar.

Sammanfattningsvis finns ett helt nät av lagstiftning som styr kuratorns och andra befattningshavares verksamhet i skolan. Om detta går det att läsa mer i t.ex. Erdis: Juridik för pedagoger, utgiven på Studentlitteraturs förlag.

Staffan

 


Publicerat: 2009-05-12 06:20

Artikeln har visats: 9895 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

när ett barn far illa  samverkan  elevhälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se