Gudrun Löwendahl Björkman om ”Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska”

Webinar date 21 oktober, 2021 15:30
Join in browser Join in zoom app
Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 21 oktober kl. 15.30-17.00. Under sista halvtimmen besvarar Gudrun inkomna frågor. Föreläsningen utgår från Gudruns nya e-bok ”Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska”. Den utskriftsbara e-boken (PDF) ingår i föreläsningen. E-boken förtydligar våra styrdokument och aktuell forskning. I e-boken finns även fyra utredningar av elevers behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram, för elever med annat modersmål än svenska. Ni kommer efter anmälan och inbetalning få mejl med e-boken och åhörarbilderna.