Elevhälsan - Kan psykolog vara MLA? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Kan psykolog vara MLA?

Fråga:

Jag jobbar som skolsköterska på några friskolor.
Jag undrar om det är lagligt att en psykolog är MLA, eller finns det någon lag på att det skall var en sjuksköterska eller läkare?


Svar:

Ja en psykolog kan vara MLA eller som det oftast heter inom EMI; PLA dvs psykologiskt ledningsansvarig eller Medicinskt ledningsansvarig psykolog. Det finns inga lagrum som reglerar detta utan en bedömning av omfattningen av vårdgivarens hälso- och sjukvårdsansvar. Bedriver vårdgivaren ”diagnostik, vård och behandling” av enskilda patienter (skolläkare, skolsköterska och ofta även skolpsykolog och skollogoped) ska verksamhetsledning utövas enligt lag. Vårdgivaren utser verksamhetschef att ansvara för detta. Men följande krav gäller för ledning av vården:

Verksamhetschefens ansvar att uppdra ledningsuppgifter framgår av Hälso- och sjukvårdsförordningens 4 kap, 4-5 § enligt nedan:

4 § Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik, vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta,

5 § Verksamhetschef får uppdra till sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.

Verksamhetschefen kan alltså uppdra ledningsuppgifter till olika medarbetare inom verksamheten EMI, det kan och är vanligast att skolsköterska fördelas uppdras enskilda medicinska ledningsuppgifter inom EMI. Men verksamhetschefen kan förstås också fördela ledningsuppgifter som kräver särskild kompetens till medicinskt ledningsansvarig skolläkare eller medicinskt ledningsansvarig psykolog, logoped etc. Allt beror på vilka ledningsuppgifter som uppdras. Men kravet är ”tillräcklig kompetens oh erfarenhet” och då måste det bedömas om en psykolog kan ta ansvar för diagnostik, vård och behandling av enskilda patienter i EMI, jag skulle säga nej det kan inte en psykolog göra, kompetens och erfarenhet saknas på vaccinationsområdet, läkemedelsområdet, hälsoundersökningsområdet etc.

Så verksamhetschefen får hitta en annan lösning för medicinska ledningsuppgifter inom det kliniskt medicinska insatserna sådana som utförs av skolläkare, skolsköterska. Medan för diagnostik, vård och behandling inom den psykologiska hälso- och sjukvården kan mycket väl en PLA (Psykologiskt ledningsansvarig) ansvara för ledning över metoder, processer, dokumentation, testverktyg etc.

Hälsningar från Susanne


Publicerat: 2019-05-16 11:16

Artikeln har visats: 1456 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se