Elevhälsan - Kan verksamhetschef i kommunen även ansvara för friskolors skolhälsovård? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Kan verksamhetschef i kommunen även ansvara för friskolors skolhälsovård?

Fråga:

Jag är verksamhetschef för skolhälsovården i min kommun, likaså skolsköterska. Jag har uppdraget mot 2 nämnder då skolhälsovården på gymnasiet finns i en annan förvaltning. Nu har även friskolor önskat att jag skall ta deras verksamhtsansvar för skolhälsovården. Det kan jag i och för sig tycka är bra. Men vad gäller? Skall deras styrelse utse mig, och sedan skall detta inskickas till socialstyrelsen? Kan man som friskola köpa in den här tjänsten eller måste verksamhetschefen finnas med i friskolans organisation/företag? "man vill ju inte att det skall bli fel"
Hälsningar Maria


Svar:

"Nej, den fristående skolan ska ha sin egen verksamhetschef.

Enligt HSL är det vårdgivaren som ansvarar för att organisera ledningen av sina verksamheter, och i detta ligger bla att i verksamheten utse ansvariga verksamhetschefer så även för skolhälsovården. Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret för verksamhetens patientsäkerhet och vårdkvalitet. I de fall verksamhetschefen inte kan ta ansvar för diagnostik, vård och behandling dvs om verksamhetschefen saknar hälso- coh sjukvårdsutbildning, ska denne "uppdra" ledningsuppgifter till andra.

Jag föreslår att friskolans styrelse inom sig utser sin verksamhetschef för skolhälsovården i ett protokollfört beslut och däri även tydliggör vem som får uppdraget som medicinskt ledningsansvarig och även vilka ledningsuppgifter som omfattas. Detta beslut ska vidare till socialstyrelsen. På det viset "stannar" ansvaret där det hör hemma dvs hos vårdgivarens egen organisation och de uppgifter man inte inom organisationen kan klara av "tjänsteköper man av experter" exempelvis skolsköterskan inom den kommunala skolan. Ett tydligt kontrakt mellan de juridiska organisationerna måste träffas dvs mellan resp vårdgivare.

Verksamhetschefen är ALLTID huvudansvarig för att uppgifterna som uppdragits till andra blir verkställda med god kvalitet och hög patient säkerhet, och därför bör det även organiseras struturerade och kontinuerliga samråd mellan verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig (MLA) skolsköterska, vare sig den är egen eller tjänsteköpt utifrån.

Lycka till med ditt nya uppdrag som MLA i friskolan!
Susanne"


Publicerat: 2010-05-05 18:35

Artikeln har visats: 4452 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

aktiva klassrum  stress  pulsträning  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se