Elevhälsan - Ledningsansvar inom elevhälsans medicinska insats Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Ledningsansvar inom elevhälsans medicinska insats

Fråga:

Hej
Jag skulle behöva hjälp att reda ut en fråga ang ledningsansvar inom elevhälsans medicinska insats. I den kommun jag arbetar är Avdelningschefen vårdgivarens representant i utbildningsnämnden. Vi har sedan en annan person som är verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. Min fråga är om nämnden kan utse en vårdgivarrepresentant och en verksamhetschef, dvs dom är olika personer. När jag läser på så tolkar jag det som att vårdgivaren dvs nämnden utser en verksamhetschef som då rapporterar till nämnd och har det fulla verksamhetsansvaret. Om hen inte har den medicinska kompetenser utser/delegerar verksamhetschefen MLA uppdraget. Eller kan man ha en verksamhetschef som rapporterar till avdelningschef som i sin tur rapporterar till nämnden.
Tacksam om ni kan hjälpa mig att reda ut detta.

Med vänliga hälsningar
Monika


Svar:

Tack för din fråga!
Vårdgivaren utser verksamhetschef som har ett ytterst ansvar för hälso- och sjukvårdsverksamheten i just EMI verksamheten. Det betyder att det finns ingen annan i organisationen som kan ta beslut i hälso- och sjukvårdsfrågor rörande patienternas vård och behandling, personal, lokaler och utrustning. Det är ett ansvar som vilar endast på vårdgivaren och dess verksamhetschef. 

Däremot kan det finnas många olika typer av mellanchefer som också  rapporterar till vårdgivaren. Skolchef, sektorschefer, rektorer,  kvalitetschef etc är alla vårdgivarens representanter, nämnden behöver inte utse någon specifik vårdgivarrepresentant. De kan istället definiera att alla verksamheter rapporterar direkt till skolchef dvs rektorer (skolverksamhet) och verksamhetschef (hälso- och sjukvårdsverksamhet). 

Skolchef är vårdgivarens närmaste representant. Såväl rektor och verksamhetschef har tydligt lagreglerade roller för sina respektive uppdrag och som sådana rapporterar de direkt till skolhuvudmannen tillika vårdgivaren.  Det kan ingen avdelningschef i världen ta i från dom. Men in stora organisationer (tänk Regioner) finns en mängd tillsatta verksamhetschefer som arbetar på vårdgivarens uppdrag.  Dessa rapporterar ofta till en primärvårdschef (om det avser hälsocentraler) eller slutenvårdschef (om det rör sjukhus). Det gör inte verksamhetschefens ansvar mindre. Det är en mycket vanlig rapporteringskedja/ ledningsstruktur. Dock är det superviktigt att avdelningschefer respekterar verksamhetschefens roll och ansvar för den medicinska verksamheten och inte gör sig själv till talesperson eller tolkare av EMI måluppfyllelse, resultat eller fattar beslut i EMI frågor i verksamhetschefens ställe. 

Med tillit och respekt för varandras roller och uppdrag torde detta inte vara några som helt problem.


Vänligen
Susanne


Publicerat: 2020-05-08 08:38

Artikeln har visats: 1459 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

när ett barn far illa  elevhälsa  sekretess  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se