Elevhälsan - Medicinskt ledningsansvar inom skolhälsovården Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Medicinskt ledningsansvar inom skolhälsovården

Fråga:

Är ny skolsköterska. Har tidigare arbetat i Landstinget som distriktssköterska. Är ensam skolsköterska i en liten kommun i lapplands inland. Jag är ju van att ha en medicinskt ansvarig över mig både i landstinget och tidigare när jag jobbat inom äldrevården i Kommunen.

Jag trodde att kanske skolläkaren (som kommunen köper läkartjänst av landstinget) är min medicinskt ansvarige. Nej det var inte aktuellt sa de på lanstinget. Jag tycker att jag kan väl inte vara medicinskt ansvarig över mig själv.

Jag behöver få klarhet över detta. Min skolchef vet inte hur det fungerar. Hon har bett mig att ta reda på detta så det får tas upp i nämnden. Är det dem som har det medicinska ledningsansvaret???

Var hittar jag detta i lagtext och exakt §Hälsningar Inga-Lena Mattsson


Svar:

Nej vårdgivaren kan inte vara medicinskt ledningsansvarig, det är ett verksamhetsansvar. Vårdgivaren däremot är ytterst ansvarig för hela skolhälsovårdens kvalitet och säkerhet. Med det menas ytterst ansvarig för organisation, ledningssystem, kvalitetssäkring och kontroll.

Skolläkaren är patientansvarig läkare och svarar ytterst för patientens diagnostik, vård och behandling.

Det medicinska ledningsansvaret följer av att verksamhetschefen enligt HSL (den ytterst ansvariga chefen) inte har formell hälso- och sjukvårdskompetens och därmed inte kan ansvara för diagnostik, vård och behandling i kommunens skolhälsovård. Medicinskt ledningsansvarig behöver inte utses då verksamhetschefen för skolhälsovården är legitimerad och kan ta det fulla ansvaret för vård och behandling.

Den medicinskt ledningsansvariga skolläkaren eller skolsköterskan arbetar på verksamhetschefens uppdrag och fullgör därmed ledningsuppgifter som verksamhetschefen inte kan fullgöra till följd av sin utbildningsbakgrund. Såsom medicinskt ledningsansvarig tar man ofta ansvar över kvalitetssäkring av vaccinationsprogrammet, medicinteknik, dokumentation, läkemedelshantering, samverkan med landstinget barnhälsovård mm.

I ert fall kan skolläkaren visst utses till MLA trots att denne tjänsteköps via avtal, dock förutsatt att denne villigt påtar sig detta uppdrag. Lämpligast vore dock om du själv påtar dig ansvaret för MLA trots att du är ensam utförare av skolhälsovård, eftersom verksamhetschefen enligt HSL ändå har det formella och yttersta ansvaret enligt lagstiftaren.

Så gör så här: Utse en verksamhetschef enligt HSL för det yttersta ansvaret för kvalitet, säkerhet och effektivitet i skolhälsovården. Identifiera om denne är legitimerad, och om inte, ska en MLA utses för fullgörande av ledningsuppgifter med avseende på rutiner och genomförande av diagnostik, vård och behandling. Dessa uppgifter blir då ditt ansvar som MLA att fullgöra på verksamhetschefens uppdrag.

Mvh//Susanne

 

 


Publicerat: 2011-03-27 14:33

Artikeln har visats: 13330 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

sekretess  verksamhetschef HSL  ledningssystem  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se