Elevhälsan - Medicinskt ledningsansvar- Vad innebär ansvaret? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Medicinskt ledningsansvar- Vad innebär ansvaret?

Fråga:

Hej!
Jag har fått förfrågan av min chef att ta över det medicinska ledningsansvaret som skolsköterska.
Jag känner dock att jag i nuläget har för lite inblick i vad det innebär för att direkt svara ja. Det finns en utbildning jag ska gå om jag tackar ja, men i nuläget vet vi inte när den utbildningen startar och min chef vill att jag tar över detta så snart som möjligt då tidigare ansvariga skolsköterska ska sluta.

Mina chefer har ej medicinska bakgrunder och skolläkaren är inte "stationär" på skolan.

Vad innebär mla ansvaret? Hur bör jag tänka kring tidsaspekten r/t arbetet det medför etc?

Tack på förhand!
Vänligen Karin


Svar:

Hej!

MLA är ett uppdrag utfärdat av verksamhetschefen enligt 28-30§ HSL. Verksamhetschefen kan och bör uppdra ledningsuppgifter när hen inte har formell kompetens att ansvara för ”diagnostik, vård och behandling”. Att som MLA få formella ledningsuppgifter att utföra på verksamhetschefens uppdrag innebär inte att du därmed får chefsuppdrag. Verksamhetschefen har ett odelat ansvar och har därför kvar helhetsansvaret över verksamheten även om MLA utför vissa kvalificerade uppgifter åt hen. Denna organisering och ansvarsfördelning ska framgå av verksamhetens ledningssystem enligt SOSFS 2011:9.  Av erfarenhet ser jag att verksamhetschefer ofta uppdrar till MLA att:

  • Kvalitetssäkra vaccinationsprocessen
  • Ansvara över medicintekniska produkter
  • Säkra vårdkedjan/remisshantering mellan vårdgivare
  • Ansvara för dokumentation och journalföring
  • Kvalitetssäkra grundutrustningen på mottagningen Hantera avvikelser och Lex Maria  utredningar/anmälningar
  • Dokumentera den årliga PSB 

Men kortfattat kan man säga att det är ledningssystemets metoder och systematiska förbättringsarbete som blir föremål för MLA och det medicinska ledningsansvaret. Verksamhetschef kan ha flera uppdragstagare som fullgör olika uppgifter. Idag växer sk PLA fram dvs psykologiskt ledningsansvariga som också har i uppgift att säkra hälso- och sjukvårdsuppgifter inom den psykologiska verksamheten inom elevhälsan dvs diagnostik, vård och ev behandling.

Viktigt att komma ihåg när man inrättar MLA är att verksamhetschefen fortfarande leder och ansvarar för hela verksamheten och att MLA fullgör vissa uppgifter på hens uppdrag. Därför behövs det kontinuerliga möten mellan verksamhetschef och MLA för avstämning, bedömning, uppföljning och beslut i viktiga strategiska och operativa hälso- och sjukvårdsfrågor som rör vårdkvalitet och patientsäkerhet. MLA har ett proaktivt ledningsuppdrag som ofta innebär att de leder och samordnar enhetens arbete, håller i teammöten, följer upp verksamhet och dokumenterar resultat för rapportering till verksamhetschef.
Verksamhetschef och MLA utgör verksamhetens ledning.

Avseende tidsaspekten i uppdraget är detta helt avhängigt vilka uppgifter du påtar dig, men av erfarenhet varierar det mellan 20% av sin grundtjänst upptill heltid som MLA. Även antalet medarbetare påverkar starkt omfattningen. I en verksamhet omfattande ca 20-30 medarbetare (skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog och kanske även logopeder) skulle brukar MLA uppdraget omfatta ett heltidsarbete. Om omfattningen kanske bara är 5-10 medarbetare ser vi att MLA utgör en del av grundtjänsten. 

Verksamhetschef och MLA utgör verksamhetens ledning.

Vänligen

Susanne


Publicerat: 2017-02-14 22:28

Artikeln har visats: 9121 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

konsultation  studiedagar  föreläsningar  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se