Elevhälsan - Medicinskt ledningsansvarig inom skolhälsovården Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Medicinskt ledningsansvarig inom skolhälsovården

Fråga:

Jag skulle veta mer om att vara MAS(medicinskt ledningsansvarig) inom skolhälsovården


Svar:

Det finns ingen författning som på samma sätt reglerar det medicinska ansvaret som i vård och omsorg. Inom skolhälsovården utses MLA (medicinskt ledningsansvarig) när verksamhetschef enligt HSL inte har formell hälso- och sjukvårdskompetens. Då måste verksamhetschef "uppdra ledningsuppgifter" till annan att utföra dennes ledningsuppdrag. Det är viktigt att ni upprättar formella beslut om vilka ledningsuppdrag som uppdras till andra. Nämnden fattar beslut om verksamhetschef, verksamhetschef fattar beslut om uppdra ledningsuppgifter.

Ledningsuppgifter som kan komma på fråga i ett medicinskt ledningsansvar måste avgöras från gång till annan beroende på vad verksamhetschefen har för kompetens, men kan vara bla:

· Läkemedelshantering

· Medicinteknik

· Hygienrutiner

· Rutiner för diagnostik, vård och behandling

· Remisshantering

· Vaccinationsprogrammet

· Dokumentation i skolhälsovårdsjournal

· Anmälan till vårdgivare och Socialstyrelsen

Att arbeta som medicinskt ledningsansvarig innebär att ett nära samarbete med verksamhetschefen i ledning och utveckling av skolhälsovården. Det är ett övergripande lednings- och utvecklingsuppdrag som förutsätter ett nära samarbete med verksamhetschefen för skolhälsovården, med löpande samråd kring verksamhetsnära frågor och problem, kontinuerliga och gemensamma rapporter till vårdgivaren samt kontinuerliga möten med skolsköterskegruppen för att utveckla och kompetensförstärka teamen. Medicinskt ledningsansvarig bör för att kunna verka i sitt uppdrag ha tillgång till fora/möten med ledning för att dels får synpunkter och kunskap i skolhälsovårdsfrågor och dels för att föra ut krav, regler och nyheter inom skolhälsovården.

Kom ihåg att i det är ledningsuppgifter som uppdras till MLA, verksamhetschefen har alltjämt det författningsreglerade ansvaret enligt lag.

 

Med vänlig hälsning

Susanne


Publicerat: 2009-05-06 21:14

Artikeln har visats: 5937 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

särskilt stöd  föreläsningar  extra anpassningar  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se