Elevhälsan - Skall det finnas någon som har medicinskt ledningsansvar för psykologer Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Skall det finnas någon som har medicinskt ledningsansvar för psykologer

Fråga:

Vem kan ha det medicinska ledningsansvaret för en skolpsykolog?
Jag undrar vad som gäller för skolpsykologerna. De tillhör inte skolhälsovården men arbetar under HSL. Skall det i verksamheten finnas ett medicinskt ledningsansvar för skolpsykologernas verksamhet?

//Karin


Svar:

Hej!

I samband med nya skollagens införande försvann verksamhetsbegreppet skolhälsovård och har ersatts med verksamhetsbegreppet Elevhälsa. I elevhälsans verksamhet ska finnas insatser av följande fyra specialiseringar: medicinska, psykologiska, specialpedagogiska och psykosociala.

Psykologens diagnostik, vård och behandling är att betrakta som hälso och sjukvård och ska därför ledas av medicinskt ledningsansvarig/verksamhetschef HSL. Övrigt inom psykologens insatser är inte att betrakta som hälso- och sjukvård utan socialt stöd, samtalsstöd eller rådgivning. Detta ska givetvis säkras, dokumenteras och utvecklas men under ledning av elevhälsans chef. Legitimerad psykolog är dock alltid skyldig att dokumentera och föra journal.

Jag känner dock till att flera kommuner inom elevhälsans verksamhetsfält organiserar särskilt ledningsansvar för psykologinsatserna exempelvis då elevhälsans chef inte har formell kompetens inom området. Umeå kommuns organisation av elevhälsan är exempel på detta.

Vänligen Susanne

 


Publicerat: 2011-04-30 18:52

Artikeln har visats: 4521 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

när ett barn far illa  sekretess  dokumentation  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se