Elevhälsan - Vem kan vara verksamhetschef i skolhälsovården? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Vem kan vara verksamhetschef i skolhälsovården?

Fråga:

Vem kan vara verksamhetschef i skolhälsovården?


Svar:

Den som vårdgivaren utser i särskilt nämndsbeslut. Ska klart framgå vem, verksamheter och funktion. Verksamhetschef ska dessutom på särskild blankett anmälas hos Socialstyrelsen. Verksamhetschef för skolhälsovården kan den vara som i sin roll kan leda utvecklingen av kvalitet och säkerhet inom verksamhetens interna processer. Det kan vara skolchef, grundskolechef, gymnasiechef, elevhälsachef, skolläkare mfl ledningsfunktioner.

Ansvaret för diagnostik, vård och behandling kan verksamhetschefen endast fullgöra om denne har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta. Skolchef, grundskolechef eller gymnasiechef är vanligen inte tillräckligt kompetent inom hälso- och sjukvårdsområdet. Verksamhetschefen får då uppdra till sådan befattningshavare som har tillräcklig kompetens och erfarenhet. Det är vanligen någon av de mera erfarna skolsköterskorna i skolhälsovården.

Finns egen skolläkare i verksamheten kan denna vara verksamhetschef med det samlade ansvaret för hela den medicinska ledningen. Detta bör dock övervägas noggrant i de fall man tjänsteköper skolläkare som endast till en mindre del av sin tid finns i ledning av skolhälsovården. Då rekommenderar jag istället att man uppdrar dessa ledningsuppdrag till skolsköterska med medicinskt ledningsansvar. Organisationen och vårdgivaren bör tillsammans nogsamt överväga vem i organisationen som bäst ska axla ansvaret som skolhälsovårdens verksamhetschef och vilka konsekvenser detta får på ledningsansvar som ska uppdras till annan befattningshavare.  

 


Publicerat: 2009-03-01 09:25

Artikeln har visats: 6241 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

hälsa  sekretess  handledning  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se