Elevhälsan - Verksamhetschef och medicinskt ledningansvar inom friskola Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Verksamhetschef och medicinskt ledningansvar inom friskola

Fråga:

Hej
Vid en nystartad friskolan undrar jag vem som är verksamhetsansvarig och vem som har det medicinska ledningsansvaret? Jag har hittat ett svar på er sida om en rektor kan vara verks.ansv. men svaret från er är ganska många år gammalt och jag är osäker på om det fortfarande gäller. Mvh Marie


Svar:

Hos alla vårdgivare vars verksamhet består i att bedriva hälso- och sjukvård ska finnas en verksamhetschef enligt 29§ HSL som har det samlade ansvaret för verksamheten. Detta ansvar är helt odelat och kan inte överlåtas eller delas med någon. Det yttersta ansvaret för verksamheten kan mycket riktigt rektor inneha, eller VD eller annan Elevhälsachef. Vårdgivaren har ansvaret att organisera ledningen för verksamheten så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet (28 § HSL). Om verksamhetschef har tillräcklig kompetens och erfarenhet utgör den även medicinskt ansvarig för verksamheten, dock inte att förväxla med patientansvarig vilket skolläkaren är. OM verksamhetschefen saknar kompetens och erfarenhet av hälso- och sjukvårdsledning/patientsäkerhet "uppdra" enskilda ledningsuppgifter till en befattningshavare i verksamheten (skolsköterska och/eller skolläkare) som besitter adekvat kompetens och erfarenhet att fullgöra verksamhetschefens ledningsuppgifter. Dessa brukar benämnas som MLA dvs medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska eller skolläkare. Det yttersta ansvaret för verksamheten kvarstår dock hos verksamhetschefen även om andra fullgör ledningsuppgifterna. Detta fordrar att verksamhetschefen har kontinuerlig uppföljning och avstämning av patientsäkerhetsresultat och kvalitet tillsammans med uppdragstagarna. Ledningsuppgifterna skall överlämnas skriftligt.

/Susanne


Publicerat: 2014-09-02 19:03

Artikeln har visats: 4739 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Säkerhet  Servicebemötande  Trygghet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se