Fortbildning i sexualitet, samtycke och relationer

Fortbildningarna genomförs av informatörer och anställda från RFSU och behandlar frågor som rör sex och sexualitet.

Läs vidare och anmäl

Skolnärvaro i praktiken

En webbutbildning för dig som vill veta mer om hur du praktiskt kan arbeta för att öka skolnärvaron på din skola.

Läs vidare och anmäl

Ny i skolan!

En webbutbildning för dig som arbetar som resurs eller stödperson på grundskolan och vill veta mer om skolans uppdrag samt barns utveckling och förmågor.

Läs vidare och anmäl

Hej skolkurator!

Att arbeta som ny skolkurator är en utmaning oavsett om du har tidigare yrkeserfarenhet eller inte. Då vi ofta är ensamma i vår profession är det extra viktigt att du får rätt förutsättningar för att kunna känna dig trygg i ditt uppdrag.

Läs vidare och anmäl