28 aug 2024

KBT för skolkuratorer

Akademi Magelungen erbjuder i samarbetet med Marie Cederschiöld högskola en utbildning för skolkuratorer på 15 högskolepoäng.

Läs vidare och anmäl

25 nov 2024

Kriminalitet i skolåldern

Akademi Magelungen – En konferens om hur skolan och samhället kan möta unga som hamnar i kriminalitet.

Läs vidare och anmäl

Kalendarium

August

28 aug 2024

KBT för skolkuratorer

Akademi Magelungen erbjuder i samarbetet med Marie Cederschiöld högskola en utbildning för skolkuratorer på 15 högskolepoäng.

Läs vidare och anmäl

November

25 nov 2024

Kriminalitet i skolåldern

Akademi Magelungen – En konferens om hur skolan och samhället kan möta unga som hamnar i kriminalitet.

Läs vidare och anmäl