Digital utbildning – Staffan Olsson om ”Tystnads- och anmälningsplikt i förskolan”

Läs vidare och anmäl

Digital utbildning – Staffan Olsson om ”Tystnadsplikt”

Läs vidare och anmäl

Digital utbildning Gudrun Löwendahl Björkman – Fler elever kan lyckas i skolan med Lgr22 och övriga förändringar

Läs vidare och anmäl